Menu

Inhouding Sanitair Fonds Zuivel op melkfactuur gewijzigd

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Als gevolg van een striktere opvolging van de staatssteunregels van de Europese Commissie mogen verschillende sanitaire programma’s niet langer gefinancierd worden vanuit het fonds.

Sommige sanitaire programma’s ten voordele van de melkveesector (opvolging van melkkwaliteit en -samenstelling, tegemoetkoming in para-tbc-programma …) worden gefinancierd vanuit het Sanitair Fonds Zuivel. Tot vorig jaar was er een vergoeding voor de melk die niet geleverd mag worden bij botulisme en ook het Monimilkprogramma, waarbij melk gescreend wordt op contaminanten (zware metalen, dioxines, geneesmiddelenresidu’s …) werd zo gefinancierd. Als gevolg van een striktere opvolging van de staatssteunregels van de Europese Commissie mogen deze programma’s niet langer gefinancierd worden vanuit het fonds.

Nieuwe inhouding op de melkfactuur

Deze programma’s zijn nochtans erg belangrijk om enerzijds melkveehouders die getroffen worden door botulisme te ondersteunen en anderzijds aan de melkveehouders en zuivelverwerkers te garanderen dat de afgezette zuivelproducten vrij zijn van contaminanten. Om deze programma’s toch te kunnen voortzetten, hebben de landbouworganisaties en BCZ beslist om vanaf de melkgeldafrekening van januari op de melkfactuur een nieuwe heffing van 0,043 euro/1000 liter melk (inclusief btw) in te voeren. Nagenoeg alle kopers zullen deze heffing inhouden en doorstorten aan BCZ, die de programma’s zal beheren. Het plan is dat de programma’s beheerd zullen worden door de brancheorganisatie die dit voorjaar opgericht wordt. Bovendien leggen de kopers van melk eenzelfde bedrag op tafel als de melkveehouders.

Nuloperatie voor melkveehouder

Voor de melkveehouders betekent deze nieuwe inhouding netto een nuloperatie, want de nieuwe inhouding wordt gecompenseerd door een evenredige daling met 0,043 euro per 1000 liter van de bijdrage aan het Sanitair Fonds (van 0,130 naar 0,087 euro). Er loopt momenteel een procedure om het KB over de financiering van het Sanitair Fonds Zuivel te wijzigen. In het belang van de melkveehouders rekenen we erop dat de gewijzigde wetgeving snel gepubliceerd wordt en de nieuwe regeling geformaliseerd wordt.