Menu

Ingro had betere contractprijzen industriegroenten verwacht

Terug naar Actualiteit
Sector: 
​Eind december startten de prijsonderhandelingen met de afnemers van de industriegroenten bij de telersvereniging Ingro. Voorafgaand werden de nodige voorbereidingen getroffen, samen met de industriegroentetelers die zetelen in de adviesraden van Ingro.

Stefanie Delbeke, tuinbouwconsulent Boerenbond

De knelpunten en vragen werden opgelijst en na bevestiging van de raad van bestuur voorgelegd aan de afnemers van industriegroenten. “Diverse argumenten, waaronder de stijgende kosten voor gewasbescherming, beregening en arbeid werden aangekaart. Verder werd de gevraagde prijsverhoging voor verschillende groenten voorgelegd”, duidt Luc De Waele, key account manager bij Ingro. De nadruk lag onder meer op een grondige prijsverhoging voor de akkerbouwmatige industriegroenten bonen, wortelen en spinazie. Bijkomend werd een prijsstijging gevraagd voor een aantal arbeidsintensieve groenten, waaronder courgetten, prei, rabarber en selder.

Begin januari kwam het tegenvoorstel van de afnemers op tafel; een mager antwoord op de prijsverhoging die Ingro vroeg. Voor bonen eerste vrucht werd een prijsstijging verkregen van 6 à 7,7%, voor schijfwortelen een van 7,1%, voor grote wortelen een van 7,4% en voor spinazie een van 8%. De contractprijzen voor alle andere industriegroenten blijven hetzelfde als die van vorig jaar. “De voorbije weken probeerden we nog extra prijsverhogingen te realiseren, maar er bleek geen ruimte meer te zijn bij de afnemers om verder te onderhandelen. We zijn dan ook niet tevreden met dit resultaat. We willen aan alle betrokken industriegroentetelers meegeven dat het belangrijk is om zelf goed de oefening (kosten versus opbrengsten) te maken op je bedrijf vooraleer je een contract ondertekent”, aldus Luc De Waele.

 

 

Meer informatie

Sector: