Menu

Informatievergadering H3-virus

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het H3-virus heeft sinds begin april van dit jaar hard toegeslagen op een 83-tal pluimveebedrijven in West- en Oost-Vlaanderen.

Wouter Wytynck, adviseur dierlijke veredeling

Vooral de leghennen- en vermeerderingsbedrijven waren getroffen en het was lang wachten op een gecoördineerde bestrijding vanwege het FAVV, zodat het virus een halt kon worden toegeroepen. Sinds 19 juli zijn er geen gevallen meer gemeld en de screening die op de braadkippen- en kalkoenbedrijven in de besmette zone is gebeurd, leerde dat er geen viruscirculatie meer is. Hierdoor kunnen de bedrijven terug met wat meer zekerheid herbevolken. Vorige week werd ook het langverwachte vergoedingenbesluit gepubliceerd en dat was het moment voor Boerenbond, om samen met de Landsbond, een informatievergadering te geven over de aanpak van de crisis. Het FAVV en het Sanitair Fonds werden gevraagd om een toelichting te geven en de vragen van de getroffen pluimveehouders te beantwoorden. Het is duidelijk dat de crisis zowel emotioneel, als financieel zwaar is om te dragen.

De informatievergadering kon op veel belangstelling rekenen. Philippe Houdard van het FAVV schetste het verloop van de ziekte en de bestrijding. Daarnaast gaf hij aan welke problemen er waren om een niet bestrijdingsplichtige ziekte binnen een wettelijk kader te beteugelen. Herman Claeys, diensthoofd van het Sanitair Fonds, ging dieper in op de Europese en wettelijke moeilijkheden om deze ziekte vanuit het Sanitair Fonds te vergoeden. Bij de aanwezigen was er vooral frustratie over de manier waarop de crisis door de overheid was aangepakt. Door het lange talmen vooraleer er wetgevend werk was voor de bestrijding, heeft het virus de kans gehad om zich snel te verspreiden. Mocht men onmiddellijk maatregelen hebben genomen, dan zou de impact eerder beperkt zijn gebleven en was het kostenplaatje overbrugbaar. Doordat het vergoedingenbesluit niet retroactief is, blijven de bedrijven die hun kippen, om erger te voorkomen, op eigen initiatief hebben geruimd in de kou staan. De middelen in het Sanitair Fonds worden bijeengebracht door de pluimveehouders zelf en het is dan ook zuur dat deze middelen niet gebruikt kunnen worden voor de compensatie van alle bedrijven. Zij kijken nu hoopvol naar Vlaanderen om nog enige compensatie te verkrijgen. Het was voor de aanwezigen ook duidelijk dat er naar de toekomst wetgevend werk dient te gebeuren zodat dit scenario zich niet meer kan herhalen.  

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: