Industriegroentetelers vragen faire prijzen voor hun producten

10 februari 2022
Wij voerden actie bij diverse afnemers van industriegroenten in het kader van de vastgelopen prijsonderhandelingen.