dfd

Individuele bevraging over randvoorwaarde van erosiebestrijding

17 oktober 2022

Het Departement Landbouw en Visserij publiceerde een bevraging over de uitvoering van de randvoorwaarde erosiebestrijding.

De bevraging kan worden ingevuld op het e-loket tot en met 31 december 2022. Landbouwers met (heel) hoog erosiegevoelige percelen worden aangemoedigd om deze bevraging in te vullen.

Voor de uitvoering van de randvoorwaarde erosiebestrijding kan je als landbouwer kiezen uit verschillende maatregelen die ingedeeld zijn in een aantal pakketten. Op deze manier kan je jouw expertise inzetten en maximaal inspelen op de specifieke omstandigheden van jouw bedrijf.

Biedt het huidige systeem voldoende flexibiliteit?

In deze bevraging kan je aangeven welke maatregelen je specifiek kiest binnen de randvoorwaarde erosiebestrijding. Met de resultaten van deze bevraging moet duidelijk worden welke maatregelen het meest gekozen worden, of het huidige systeem voldoende flexibiliteit biedt en of de maatregelenpakketten het beoogde erosiebestrijdende effect geven.

De inbreng van uw ervaring en expertise is heel waardevol om de randvoorwaarde erosiebestrijding op een kwaliteitsvolle manier te kunnen evalueren. Daarom vragen we aan alle landbouwers met (heel) hoog erosiegevoelige percelen om deze bevraging in te vullen.

Het departement zal de individuele resultaten vertrouwelijk behandelen en enkel gebruiken in het kader van dit onderzoek.

Percelen met grasland uit bevraging

Een aantal gegevens van de heel (hoog) erosiegevoelige percelen werden al op voorhand ingevuld, zodat het invullen van de bevraging gemakkelijk verloopt en niet veel tijd in beslag neemt.

Het is mogelijk om antwoorden te kopiëren en te plakken, zodat u de bevraging nog sneller kan invullen als je bijvoorbeeld dezelfde maatregelen neemt op percelen met eenzelfde teelt.  De percelen met grasland werden uit de bevraging verwijderd.

Bron: Departement Landbouw & Visserij.