Menu

Indienen teeltinschrijving pootaardappelen kan tot 15 mei

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Als je dit jaar pootaardappelen vermeerdert, moet je je teeltinschrijving indienen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Dat kan nog tot 15 mei.

Departement Landbouw en Visserij

Na de indiening van de teeltinschrijvingen zal het departement de noodzakelijke kwaliteitscontroles verrichten op de ingediende teelten en de geoogste partijen. Alleen de partijen pootaardappelen die via het e-loket werden aangegeven, kunnen gebruikt worden voor deze inschrijving.

De partijen pootaardappelen die na alle controles voldoen aan de vereiste kwaliteitsnormen, krijgen een certificering en kunnen vervolgens in de handel worden gebracht.

Meer informatie vind je op www.vlaanderen.be/landbouw/pootaardappelen.
Op het e-loket van vind je meer info over het inschrijven van de teelten.

Deel deze pagina: