Menu

"Ik volg de gezondheid van mijn dieren nauw op"

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Marc Marchal baat in Hoegaarden een varkensbedrijf uit. Hij houdt 177 zeugen en mest de vleesvarkens ter plekke af of op een huurlocatie. Er worden geen zeugen aangekocht, want hij fokt zelf op. Marc gaat heel bewust om met antibiotica. “In de boekhoudcijfers was er een daling te zien van mijn antibioticakosten in boekjaar 2018 ten opzichte van 2017. Het is leuk om het resultaat van mijn inspanning terug te zien in de cijfers”, vertelt hij.

Jolien De Reu, landbouwconsulent

Uit de biocheck kwamen een aantal pijnpunten die te maken hebben met de inrichting van het varkensbedrijf van Marc. Zo maakt de indeling van de diercategorieën het moeilijk om strikte looplijnen van jong naar oud te volgen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Laarzen worden wel strikt gewisseld. Marc focuste tijdens het project voornamelijk op diergezondheid. Hij heeft de ventilatie aangepast bij de vleesvarkens in de hoop zo minder hoestproblemen te krijgen. Goed enten is een andere prioriteit. Marc bekijkt geregeld zijn entschema met zijn veearts en volgt zijn dieren goed op via de biggenmonitor.

Voor een betere wondheling paste Marc zijn werkmethode bij het castreren aan. Vroeger maakte hij een horizontaal sneetje, vandaag een verticaal. Deze praktische tip kwam van zijn dierenarts. Hij is enthousiast over deze nieuwe aanpak. Marc vertelt: “Het was interessant om ons bedrijf eens te laten ‘doorlichten’. Zo word je gewapend tegen bedrijfsblindheid.” Marc let er nu ook meer op dat hij vaak genoeg de naalden wisselt om zo weinig mogelijk versleping te krijgen tussen de biggennestjes. Samengevat kunnen we stellen dat Marc veel aandacht heeft voor diergezondheid en preventie, om zo de nood aan antibiotica te beperken. Hij vindt het wel belangrijk om te kunnen terugvallen op antibiotica bij een acuut probleem.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: