Menu

Ik dreig een tekort aan personeel te hebben. Wat moet ik doen?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het feit dat de grenzen overal sluiten en streng worden gecontroleerd, maakt het erg moeilijk om nog buitenlands seizoenpersoneel te vinden.

Jeroen Boudewijns, adviseur Arbeid en Tewerkstelling

We vragen daarom om niet te wachten op de buitenlandse arbeiders, maar ook bij VDAB aan te kloppen voor hulp en de binnenlandse arbeidsreserve aan te spreken. Er zijn heel wat mogelijkheden om uit te werven, en bij elk van die groepen heeft Boerenbond bij de overheden/politiek flexibiliseringen kunnen bekomen.

Zo werd op 19 maart - op vraag van BB - beslist om seizoenarbeiders een tweede plukkaart te geven. Zo zijn ze niet langer beperkt tot de 30, 65 of 100 dagen (afhankelijk van de sector), zoals dat gebruikelijk is. Een prima maatregel die een deel van de personeelsproblemen kan oplossen. Wat betreft de groepen die normaliter recht hebben op 100 dagen, krijgen ze in 2020 ook een uitbreiding tot 130 dagen. Daar geldt dus een verdubbeling van de 65 dagen; geen verdubbeling van de 100 dagen.

De vele tijdelijke werklozen (intussen meer dan 1 miljoen in België) kunnen ook ingezet worden op jouw bedrijf. Specifiek voor onze sector kan deze doelgroep geactiveerd worden, mét behoud van 75% van hun werkloosheidsuitkering t.g.v. de tijdelijke werkloosheid. Dat is een mooie geste aan die grote groep, en aan onze sector.

De zelfstandigen uit je omgeving hebben hun zaken moeten sluiten. Velen van hen zullen beschikbaar zijn om als seizoenarbeider te komen werken. Zij zullen de hinderpremie die ze van de overheid krijg wegens de sluiting, kunnen behouden indien ze op jouw bedrijf komen werken.

Studenten (vooral hogeschool- en universiteitsstudenten) kunnen ingeschakeld worden. In het tweede kwartaal (1 april tot 30 juni) tellen de gewerkte uren zelfs niet mee voor het maxima van 475 uur.

Ook asielzoekers die voor 18 maart een procedure tot asiel zijn gestart bij het CGVS kunnen meteen geactiveerd worden. Hun wachttijd van 4 maanden komt te vervallen. Klop hiervoor eventueel rechtstreeks aan bij een asielcentrum. Je moet ook huisvesting voorzien.

De sociale economie (maatwerkbedrijven; de vroegere sociale- en beschutte werkplaatsen) bieden hun diensten en werknemers aan. Spreek gerust maatwerkbedrijven uit je omgeving aan voor eventuele samenwerking.

Heel wat van deze mensen zetten al vele weken de stap naar VDAB, waar men nu een mooi platform heeft 'Help De Oogst'. Daar melden ze zich aan als werkzoekende. Om tot een vlotte matching met de binnenlandse arbeidsreserve te komen, vragen we om je vacatures bij VDAB (hetzelfde platform 'help de oogst') te melden. De #Covid19 vermelding zorgt ervoor dat jouw vacature met prioriteit zal behandeld worden bij VDAB.

Informeer daarnaast ook zeker eens bij de uitzendconsulenten van Werkers.

Tot slot: Ook eigen familie kan ingeschakeld worden. De regels zijn eenvoudig en duidelijk. Familieleden tot en met de tweede graad kunnen gratis meehelpen in het bedrijf. Dit geldt zowel voor eigen familie als voor schoonfamilie. Er mag dus geen tegenprestatie (zoals loon) zijn voor deze mensen. Ook mogen zij geen sociale uitkeringen krijgen (RVA, RIZIV, Leefloon ...)

Concreet kunnen ouders en schoonouders gratis inspringen bij kinderen en schoonkinderen. Omgekeerd geldt dit uiteraard ook: kinderen en schoonkinderen kunnen meehelpen op het bedrijf van de ouders. Dit is eerste graad verwantschap.

Men kan ook gratis hulp inschakelen van familie van de tweede graad: grootouders, broers, zussen, schoonbroers en schoonzussen. Dit alles kan zonder registratie in het Dimona-systeem (registratiesysteem voor werknemers). Ooms en tantes zijn al familie in de derde graad en neven en nichten in de vierde graad. Hiervan wordt niet aanvaard dat deze in familieverband gratis meewerken. 

Alle vragen omtrent personeel en tewerkstelling in tijden van corona kan je hier gebundeld vinden in een duidelijk overzicht.

Meer informatie

Sector: