Van Leeuw

“Ik ben een fiere voorzitter én tuinbouwer”

06 okt

Aardbeienteler Gunther Vanleeuw runt samen met zijn vrouw Gilian Peuteman een aardbeienbedrijf in Zepperen bij Sint-Truiden. Gunther groeide op tussen de aardbeien, want zijn oma startte al met de teelt. Op zijn achttiende besliste Gunther dat zijn toekomst in de serre lag en bouwde hij het bedrijf samen met zijn ouders verder uit. Vandaag worden er 3 ha aardbeien geteeld in serres. “We investeerden in de teelt op substraat en op hoogte en doen ook aan hergebruik en opslag van water. Duurzaamheid vinden we erg belangrijk”, vertelt Gunther. Naast de aardbeien is er ook 1 ha plantenkweek voor de aardbeien en telen ze in totaal 7 ha appels en peren. “Maar de aardbeien zijn voor ons wel echt de hoofdactiviteit”, zegt Gunther. “We hebben dan ook een aanbod van maart tot december.”

Nood aan arbeid

Zo’n vier jaar geleden besliste Gunthers vrouw Gilian om mee in het bedrijf te stappen. “De combinatie met de opvoeding van de vier kinderen en een job buitenshuis bleek niet meer doenbaar, omdat er op het tuinbouwbedrijf ook zo veel werk is”, weet Gilian. Wanneer we naar de grootste uitdagingen voor dit tuinbouwkoppel vragen, komt arbeid dan ook meteen op tafel. “Het tekort aan personeel is dit jaar nog nijpender dan anders”, zegt Gunther. “Op ons bedrijf valt het nog mee, maar ik hoor dat collega’s echt problemen hebben om voldoende arbeidskrachten te vinden tijdens de pluk. De economische toestand in landen als Polen is erg verbeterd, waardoor men minder geneigd is om naar België te komen om bij te verdienen.” Gunther en Gilian konden dit jaar wel nog rekenen op hun trouwe Poolse plukkers, en dat is geen toeval. “Door het lange plukseizoen kunnen ze hier hun plukkaart volledig opgebruiken, wat voor velen aantrekkelijk is. Daarnaast spreken we ook een vlot mondje Pools, wat de persoonlijke band met je medewerkers zeker verbetert”, weet Gunther. De kwakkelzomer heeft ervoor gezorgd dat de piek van de aardbeipluk nu is, in plaats van enkele weken eerder. “Dat heeft de productie wat verminderd en heeft ook een invloed op de prijs. Maar de kwaliteit is wel opvallend hoog.”

Actief verenigingsleven

Met een actief bedrijfs- en gezinsleven weten Gunther en Gilian elk moment van de dag wel wat gedaan, en toch is er nog ruimte voor heel wat engagement in het verenigingsleven. Zo is het koppel erg actief betrokken bij de basisschool in Zepperen, waar regelmatig activiteiten georganiseerd worden. Maar Gunther neemt ook nog drie andere mandaten op. Zo is hij voorzitter van Landelijke Gilde Zepperen, bestuurslid in de bedrijfsgilde én is hij lid van de vakgroep Tuinbouw bij Boerenbond. Dat engagement is er geleidelijk aan gekomen. “Toen de landelijke gilde zo’n 15 jaar geleden een fietstocht organiseerde met ons bedrijf als stopplaats, viel hen op dat ik een harde werker was”, lacht Gunther. Zo is de vraag gekomen om me te engageren in het bestuur. De bedrijfsgilde is pas een jaar of vijf geleden op mijn pad gekomen, toen men daar nieuwe bestuursleden zocht.” Intussen is Gunther zo’n 3 jaar voorzitter bij Landelijke Gilde Zepperen, een taak die hij met plezier op zich neemt. “Nadat de vorige voorzitter om privéredenen ontslag had genomen, hebben we een jaar zonder voorzitter gedraaid. Ik was niet haantje-de-voorste om de taak op me te nemen, maar nu ben ik wel blij dat ik de stap gezet heb”, vertelt Gunther.

Prioriteiten stellen

Hoewel hij al zijn vrijwilligerstaken met plezier opneemt, is er toch een verschil in werking. “Bij Landelijke Gilden draait het allemaal rond sociaal contact en het organiseren van activiteiten die we echt graag willen doen. Ziet de helft van het bestuur het niet zitten, dan steken we er ook geen energie in”, zegt Gunther. “Bij de bedrijfsgilde gaat het er vaak wat ernstiger aan toe en komen er regelmatig probleemdossiers of moeilijke thema’s op tafel, wat de vergaderingen wat ernstiger maakt. De vakgroep Tuinbouw gaat nog een stapje verder, want daar bespreken we enkel de thema’s die voor onze sector van belang zijn.” Hoewel Gunther al zijn engagementen belangrijk vindt, staat zijn voorzitterschap bij Landelijke Gilde Zepperen met stip op nummer één. “Is er overlap met andere vergaderingen, dan kies ik voor de landelijke gilde. Dat vind ik mijn taak als voorzitter.”

Jong bloed

Zoeken naar vrijwilligers is een permanente uitdaging binnen Boerenbond en Landelijke Gilden. Bestaande bestuursleden die hun mandaat met plezier vernieuwen zijn de basis waarop we verder bouwen, maar er moet ook ruimte zijn voor nieuw bloed. Bestuursvernieuwing komt momenteel zowel binnen onze bedrijfsgilde als binnen de lokale landelijke gilde aan bod”, weet Gunther. “We staan er absoluut voor open om jonge of nieuwe mensen op te nemen in onze besturen, zowel bij de landelijke gilde als bij de bedrijfsgilde. Maar jammer genoeg staan de kandidaten niet aan te schuiven.” Om af te sluiten heeft Gunther nog een tip voor collega-bestuurders: “Luister zeker naar alle kandidaten, en hou niet vast aan je functie, ik wil mijn voorzittersfunctie niet behouden als er iemand anders rechtstaat die gemotiveerd is.”