“Hulp vragen is een krachtig signaal”

16 september 2021

Onlangs is Kathleen Van Looveren gestart als een van de adviseurs bij Boeren op een Kruispunt. Zij volgt Filip Deveux op, die landbouwconsulent werd bij Boerenbond, en is het aanspreekpunt voor Antwerpen.

Veerkracht

Kathleen Van Looveren: “Sinds ik de organisatie vzw Boeren op een Kruispunt ken, wist ik voor mezelf: dat is de job die ik wou gaan doen. Mensen helpen, zonder oordeel. Je kan enkel iemand helpen, die geholpen wil worden. Klopt, maar weet ook dat het juist heel krachtig is om hulp te vragen!

Ik heb ontzettend veel respect voor alle duizendpoten die zelfstandig een land- of tuinbouwbedrijf uitbaten. Het is een mooi beroep: het leven van seizoen naar seizoen, het nauwe contact met de natuur en het 7 op 7 zorgen voor hun dieren. Hier putten de landbouwers energie uit en dat zorgt voor de nodige veerkracht!

Maar soms is die sterke veerkracht niet meer genoeg. Land- en tuinbouwers moeten vandaag over veel verschillende competenties beschikken: innovatief kunnen handelen, een administratieve duizendpoot zijn, commercieel handelen, leiden/coachen van personeel … Naast deze verschillende competenties moet de landbouwer ook nog het evenwicht proberen te vinden in zijn job en gezinssituatie. En wanneer deze job niet gewaardeerd wordt door een correcte prijs, of waardering van het product, wordt dit vaak te veel voor deze zelfstandige landbouwer.

Daarnaast wijzigt het beleid, de wetgeving, de administratie in deze sector zo vaak, dat het moeilijk wordt om te blijven investeren in deze sector.

Landbouwers zijn sterk. Maar sterk zijn wil niet zeggen dat je alles zelf moet dragen.

Boeren op een Kruispunt wil de landbouwers daarin bijstaan. Zonder oordeel, samen op zoek gaan naar oplossingen: voor het bedrijf, voor de boer, voor het gezin. Samen met bestaande erfbetreders (boekhouder, voorlichter, relatiebeheerder van de bank ...) gaan we op zoek naar mogelijke oplossingen. We beloven je discretie en onze dienstverlening is volledig gratis.

Praat erover, met ons of met anderen! Het helpt jezelf om alles wat er speelt te kunnen ordenen. Het kan zorgen voor meer overzicht. Anderen kunnen meedenken over bepaalde aanpak of eventuele oplossingen die je zelf niet (meer) ziet. Zij kunnen de zaken in perspectief zetten, vanop een afstand bekijken, om tot bepaalde inzichten te komen. Stap voor stap, van inzicht naar uitzicht.

Het is krachtig en nooit te laat om hulp te vragen! Maar er is meer op te lossen als je het tijdig doet! Op de website vind je meer info en tips. De gratis hulplijn bereik je via 0800 99 138.