Menu

Huidige melkprijzen zetten druk op rentabiliteit

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De rentabiliteit op melkveebedrijven gaat er in het derde kwartaal van 2020 verder op achteruit.

Roel Vaes, adviseur Rundvee, Studiedienst Boerenbond

Begin 2020 begon nog veelbelovend op zuivelmarkten, maar de coronacrisis heeft vanaf maart de afzet en export van zuivelproducten grondig verstoord, met sterk gedaalde prijzen van de belangrijkste zuivelproducten. Gelukkig hebben de prijzen van deze producten zich sinds eind mei wat hersteld, maar niet tot op het niveau van begin dit jaar. Dit alles vertaalde zich in dalende melkprijzen, waarbij de verschillen tussen kopers groot zijn. Momenteel zijn de zuivelmarkten relatief stabiel en op korte termijn zal dit vermoedelijk zo blijven, al is het zeer moeilijk marktvoorspellingen te maken.

Rentabiliteit in dalende lijn

De melkveebarometer, gebaseerd op de bedrijfseconomische boekhoudingen van Boerenbond, geeft aan dat de rentabiliteit op een gemiddeld melkveebedrijf in het derde kwartaal van 2020 verder gedaald is tot 92% van de gemiddelde rentabiliteit van de laatste 5 jaar (referentieperiode). Dit is een daling van bijna 20% ten opzichte van begin 2020. De gedaalde rentabiliteit is voornamelijk te verklaren door de gedaalde melkprijzen de voorbije maanden. De reëel uitbetaalde BCZ-melkprijs bedroeg in juli 30,4 euro/100 liter. In de periode van januari tot juli bedraagt de uitbetaalde BCZ-melkprijs 5 euro/100 liter gedaald. Gelukkig stabiliseren de prijzen van zuivelproducten en melkprijzen ondertussen en ligt de bodem hopelijk achter ons. Het is wel duidelijk dat bij dergelijke melkprijzen een steeds grotere groep melkveebedrijven het moeilijk heeft om financieel rond te komen. Daarnaast zijn de vleesopbrengsten op de bedrijven ook gedaald sinds het uitbreken van de coronacrisis.

Aan de kostenzijde zijn de voederkosten de voorbije periode relatief stabiel gebleven. Toch is het afwachten hoe de sojaprijzen de volgende maanden gaan evolueren met een aantrekkende vraag naar soja. Bovendien is er opnieuw zeer veel variatie op ruwvoerkwaliteit en opbrengsten tussen de regio’s. Bedrijven met slechte kwaliteit of opbrengst van ruwvoerkuilen zullen moeten bijsturen met bijproducten en krachtvoer, met hogere kosten als gevolg.

Melkproductie neemt toe

De melkleveringen in België liggen in 2020 terug hoger dan de voorbije jaren. In de periode januari-juli liggen de leveringen 4,4% hoger dan in dezelfde periode 2019. Vermoedelijk zullen door de hitte in augustus de leveringen minder uitgesproken zijn. Regionaal bekeken is er zowel een duidelijke stijging bij de Vlaamse (+4,8%) als Waalse melkveehouders (+4%) in de periode januari-juli 2020.

De melkleveringen in de EU zijn in de periode van januari tot juli met 1,9% toegenomen. De sterkste toenames zijn er onder meer België en Ierland. De toename in de grootste melkproducerende landen (Frankrijk en Duitsland) was eerder beperkt tot minder dan 1%. In Nederland was er een stijging van 2,4% in deze periode. Wereldwijd bekeken is de productiestijging in de VS met 1,8% vergelijkbaar met deze in Europa. Sinds juni is het nieuwe melkseizoen gestart in Nieuw-Zeeland. De productie is er sterk gestart en ligt 3,2% hoger dan in de periode juni-juli van vorig jaar.

Toch moeten we goed beseffen dat deze volumes hun afzet moeten vinden op de wereldwijde markten. Gezien de nasleep van de coronapandemie op de wereldwijde economie is dit niet evident.

Onvrede over melkprijs Milcobel

Uit de Europese melkprijsvergelijking van LTO Nederland en de European Dairy Farmers van november blijkt dat bij ons en in de ons omringende landen de melkprijs stabiliseert of weer afneemt. De vergelijking gebeurt op basis van 100 kg standaardmelk (4,2% vet en 3,4% eiwit) voor een levering van 1.000.000 liter op jaarbasis en die voldoet aan de basiskwaliteitsnormering.

De Belgische melkprijs (prijs Milcobel) situeert zich in 2020 op een duidelijk lager niveau van de gemiddelde melkprijzen in onze buurlanden. De kloof met de Nederlandse melkprijs (FrieslandCampina) bedraagt in juli meer dan 3 euro/100 kg. Ook het verschil met de Duitse melkerijen bedraagt 2,5 euro/100 kg.

Ook uit een interne melkprijsvergelijking door Boerenbond voor de melkerijen actief in België blijkt dat het verschil tussen de melkerijen groot is. Hier bengelt de Milcobel-melkprijs ook aan de staart van het peloton. De huidige melkprijsvorming van Milcobel brengt de liquiditeitspositie van individuele bedrijven in gevaar. Dit is onaanvaardbaar. De prestaties van het bedrijf moeten beter. Discussies over de werking en melkprijsvorming van een zuivelcoöperatie is een zaak van haar leden en hun coöperatie en worden best niet op straat maar intern gevoerd.

Het is voor Boerenbond al langer duidelijk dat Milcobel voor zeer grote uitdagingen staat. Dit hebben we al meermaals aangegeven. Milcobel moet het groeiende melkvolume van haar leden verwerken en afzetten binnen een zeer concurrentiële omgeving en tegelijk haar leden verzekeren van een competitieve melkprijs.

We zijn ervan overtuigd dat het Milcobelbestuur en -management dit ten volle beseft. Het is daarbij cruciaal dat Milcobel hierover een duidelijk signaal geeft naar haar leden-coöperanten en een verbetertraject opzet dat op korte termijn resultaat oplevert en op langere termijn leidt tot een gezonde en veerkrachtige coöperatie die melkafzet van haar leden veiligstelt en inzet op een maximale verwaarding van haar productgamma. Met de investeringen van de voorbije jaren heeft het bedrijf potentieel en een hoogwaardige productiecapaciteit die dit zou moeten kunnen realiseren. Nu dit nog vertalen in een betere valorisatie in melkgeld op korte termijn!

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: