Hoogpathogene vogelgriep op legbedrijf in Nederland

26 oktober 2021

Vandaag maakte de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit bekend dat er in Zeewolde (Flevoland) hoog pathogene vogelgriep is vastgesteld op een bedrijf met biologische leghennen. Het gaat wellicht om een virus van het type H5. Het bedrijf bestaat uit 2 stallen en in de eerste stal vertoonden de kippen verschijnselen van vogelgriep. De 36.000 bioleghennen die op het bedrijf aanwezig waren, zijn ondertussen geruimd en verder zijn de vereiste maatregelen bij een besmetting ingesteld.
Door de uitbraak in Zeewolde en de toenemende vondsten van dode wilde vogels in noord-Nederland en besmette wilde vogels in Duitsland heeft de Nederlandse minister van landbouw Schouten een landelijke ophokplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee. Dat gebeurt om het risico op insleep van het vogelvirus uit wilde vogels bij bedrijven in Nederland te verkleinen.

Ook in Duitsland werd vandaag een besmetting met hoogpathogene vogelgriep van het type H5N1 gemeld. Het gaat het om een bedrijf met mestganzen met vrije uitloop in Schleswig-Holstein, ten noorden van Hamburg, aan de monding van de Elbe. Het besmette bedrijf is gelegen in een ruimer gebied waar in de voorbije weken ook al besmette wilde vogels waren gevonden. Er was daarom in dit gebied reeds een verbod op buitenbeloop van kracht sinds half oktober. Mogelijk zijn de ganzen al voor dit verbod besmet geraakt.

Het vogelgriepseizoen lijkt daarmee ook voor ons dichtbij gekomen te zijn. Op veel plaatsen in Europa zijn er de afgelopen zes weken besmettingen bij wilde vogels en/of gehouden pluimvee/siervogels vastgesteld en het aantal besmettingen is daarbij in stijgende lijn gegaan.
Ook de trekroutes, die ons land aandoen, zijn besmet; dat bewijzen de vaststellingen rond de Baltische Zee, in Duitsland en Nederland. Deze nieuwe lading van vogelgriepvirussen lift mee met de vogeltrek en komt bovenop de circulatie die tijdens de zomer gebleven is in de lokale vogelpopulaties. Het vermoeden is dan ook dat er terug een zwaar vogelgriepseizoen aankomt.

Het FAVV laat weten dat de situatie van nabij wordt opgevolgd en van zodra de situatie dit vereist zal het FAVV aan minister Clarinval adviseren om - zoals vorig jaar – een periode van verhoogd risico af te kondigen.
Er zijn op dit ogenblik nog geen indicaties van verhoogde circulatie in onze wilde vogelpopulaties, maar dit betekent niet dat er geen virus aanwezig is. Ook bij ons is vogelgriep immers op een laag pitje blijven circuleren tijdens de zomermaanden. De gewesten werden enkele weken geleden geïnformeerd over de situatie en hebben in elk geval het afgelopen jaar het toezicht op verdachte sterfte bij wilde vogels voortdurend hoog gehouden.

Het FAVV roept iedereen in de pluimveehouderij op om voorzichtig te zijn bij alle activiteiten in en rond de stallen en in het bijzonder aandacht te schenken aan het uitladen en verplaatsen van dieren, alsook aan de bioveiligheid van het strooisel dat in de stal gebruikt wordt. Stalbezoek door derden moet zoveel als mogelijk beperkt worden en moet steeds gepaard gaan met een strikte toepassing van de preventieve maatregelen.
Uiteraard is ook bij het vervoer van dieren en eieren een verhoogde aandacht voor de reinheid van het gebruikte materiaal (kratten, trolleys, vervoermiddelen, ...) absoluut noodzakelijk. Het FAVV vraagt daarbij een bijzondere inspanning van alle actoren.

Verder wordt de aandacht erop gevestigd dat het binnen of afgeschermd voederen en drenken van het pluimvee op commerciële bedrijven het hele jaar door verplicht is, ongeacht de tijd van het jaar of waar het bedrijf gelegen is en dat een bedrijf, gelegen in een risicogebied voor wilde vogels, zijn pluimvee enkel in buitenbeloop kan houden indien het permanent afgeschermd wordt.

kaartje vogelgriep