Menu

Hoog pathogene vogelgriep in Nederland

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Afgelopen woensdag werd bekend dat er in het Nederlandse Knockengen, in de omgeving van Utrecht, zes dode wilde knobbelzwanen zijn gevonden. Bij twee ervan is het hoog pathogene vogelgriep van het type H5N8 vastgesteld.

Wouter Wytycnk, adviseur dierlijke veredeling

Ondertussen is in de buurt van de vindplaats ook een dode eend gevonden die besmet is met H5N8. Het hoog pathogene vogelgriepvirus is wellicht met de trekvogels vanuit Rusland naar Nederland gekomen. De voorbije weken werd al aangegeven dat er heel wat gevallen van vogelgriep zijn vastgesteld bij wilde vogels en gehouden pluimvee in Rusland en Kazachstan. De najaarsmigratie is momenteel volop aan de gang en watervogels kunnen het virus van daar met zich meedragen. Toch is het erg vroeg in het jaar dat de vogelgriep in Nederland wordt vastgesteld en het feit dat knobbelzwanen eerder standvogels zijn, geeft aan dat ze door andere eenden zijn besmet. De Nederlandse deskundigen achten de kans dan ook reëel dat het virus daar in de omgeving kan overslaan naar gehouden pluimvee.

Landelijke ophokplicht in Nederland

Op basis van het advies van deskundigen stelt de Nederlandse landbouwminister Schouten nu een landelijke ophokplicht in voor professioneel gehouden pluimvee. Nederland heeft veel waterrijke gebieden en de experten daar achten het risico op introductie op een pluimveebedrijf nu groot. De monitoring van wilde vogels wordt nu opgevoerd. Daarnaast worden eendenbedrijven verplicht om het strooisel dat in de stallen gebruikt wordt, zo op te slaan dat het niet toegankelijk is voor wilde vogels. Verder moet bij het aanbrengen van het strooisel in de stal voorkomen worden dat materiaal van het erf in de stal komt. Het ophokken van het pluimvee is in ieder geval een goede preventieve maatregel, maar het gevolg is wel dat wanneer de vogelgriepdreiging lang duurt en de ophokperiode langer dan 16 weken wordt ingesteld, er financiële consequenties zijn voor de betrokken legbedrijven met vrije uitloop. Gezien de gevonden vogels zich situeren in het noorden van Nederland zijn extra maatregelen, naast een verhoogde waakzaamheid vanwege de pluimveehouders en de erfbetreders, momenteel hier nog niet aan de orde. Het FAVV volgt de toestand van nabij op en zal het insleeprisico regelmatig evalueren.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: