Menu

Hoeveel betaal je voor je waterverbruik?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Een grootverbruiker moet uiterlijk op 14 maart online zijn wateraangifte doen. Via de waterfactuur betaal je zowel voor de levering van drinkwater, maar ook voor de afvoer en zuivering van gebruikt water.

Sara Kelchtermans, SBB

Een land- en tuinbouwer betaalt via zijn waterfactuur voor de levering van drinkwater, maar ook voor de afvoer en zuivering van gebruikt water (drinkwater én eigen water zoals grondwater, hemelwater of oppervlaktewater). Voor een grootverbruiker wordt het tarief van de waterfactuur gebaseerd op berekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Je bent een grootverbruiker als je jaarlijks meer dan 500 m³ water verbruikt. Elke grootverbruiker moet ieder voorjaar (vóór 15 maart) online zijn aangifte indienen via het Vlaams heffingenloket.

Een milieuheffing voor het watergebruik

De heffing op waterverontreiniging is afhankelijk van hoeveel water je gebruikt en van de sector waarvoor je het gebruikt, want zo wordt de vuilvracht (VE) van het afvalwater bepaald. Voor het heffingsjaar 2019 betaal je 53,47 euro per vervuilingseenheid.

De vuilvracht kan forfaitair berekend worden ofwel bepaald worden door het geloosde afvalwater te meten. Land- en tuinbouwers (sector 28) betalen meestal volgens het forfaitaire systeem (zie onderaan). Ter vergelijking, een ander ‘bedrijf’ geeft zijn water op onder sector 55 (overige bedrijfsactiviteiten) en betaalt hiervoor 1,87 euro/m³. Daarnaast wordt in de waterfactuur ook de afvoer van het afvalwater aangerekend.

Grondwaterheffing op basis van de waterlaag

De grondwaterheffing is afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die je oppompt, maar ook van de diepte en de locatie van je winning. De tellerstanden in de aangifte moeten correct zijn, de VMM treedt hierbij streng op. Indien je de verzegeling breekt, moet je dat meteen melden. Hou zeker ook de termijn van je grondwaterwinning en het vergunde debiet in het oog!

Het blijft een must om alternatieve waterbronnen te zoeken en het juiste water te gebruiken voor de juiste toepassing. Door te beregenen met hemelwater of ondiep grondwater, kan je korting krijgen op de heffing. Kan je water hergebruiken? Is er oppervlaktewater beschikbaar? Met een duurzaam waterverbruik op je bedrijf kan je kosten besparen.

Afvoer en zuivering via waterfactuur

Inmiddels werd de laatste stap gezet in de integrale waterfactuur. Kort uitgelegd komt dat erop neer dat het kostenplaatje voor water geregeld wordt via je watermaatschappij. Het heffingsbiljet geeft de berekening weer van de vuilvracht van je afvalwater, waarmee de watermaatschappij aan de slag gaat. Alleen de aanrekening van de eventuele heffingsverhoging, boete en heffing voor grondwaterwinning gebeurt via het biljet.

Let op, wanneer je niet akkoord gaat met de berekende vuilvracht, moet je binnen de drie maanden een bezwaar indienen bij de VMM.

Kostprijs waterverontreiniging per hoofdactiviteit (heffingsjaar 2019)

  • Particulier verbruik (56): 1,34 euro/m³
  • Verbruik werknemers (59): 1,44 euro/m³
  • Pluimveebedrijven (28a): 0,027 euro/m³
  • Varkenshouderijen (28b): 0,067 euro/m³
  • Rundveebedrijven (28c):0,134 euro/m³
  • Andere veebedrijven (28d): 0,267 euro/m³
  • Andere bedrijven, zoals akker- en tuinbouwbedrijven (28e): 0,013 euro/m³
Deel deze pagina: 

Meer informatie

Thema: 
Sector: