Menu

Hoelang houdt jouw roostervloer nog stand?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Op de brandweer kan steeds een beroep worden gedaan als het gaat over het redden van dieren in nood.

Pieter-Jan Delbeke, landbouwconsulent

Op de brandweer kan steeds een beroep worden gedaan als het gaat over het redden van dieren in nood. Dit gebeurde ook in 2020 frequent, want de brandweerzones Westhoek en Fluvia samen moesten vorig jaar 61 keer uitrukken om grote dieren zoals paarden, runderen en varkens uit hun benarde situatie te bevrijden. Het dierenreddingsteam van de brandweer beschikt over een volledige uitrusting en is goed getraind om snel dieren in nood te evacueren. Toch aarzelen veehouders vaak om de brandweer erbij te halen, uit schrik voor de factuur achteraf. Maar weet dat er in West-Vlaanderen een aanbod geldt voor het redden van dieren. Dit kosteloze basisaanbod wordt beperkt tot de inzet van 6 mensen gedurende 2 uur of 12 manuren, inclusief het ter plekke komen van één vrachtwagen.

De brandweer stelt vast dat de frequentie van het aantal oproepen jaar na jaar toeneemt. Wekelijks komt er in de noodcentrale een oproep binnen met de vraag hulp te sturen om varkens of runderen uit een mestkelder te halen. Dit gebeurt vooral in het voorjaar wanneer mestkelders worden gemixt en leeggepompt. Dit hoge aantal interventies roept ook bij de hulpverlening vragen op. Kunnen de veehouders eventueel preventieve maatregelen nemen om het aantal interventies te doen dalen?

Mankementen aan onderliggende stalconstructie

Voor de familie Degroote kent een mestkelder of betonconstructie geen geheimen meer. Stefaan en zonen Alexander en Ludovic worden, naast hun reguliere werkzaamheden als stalconstructeurs, door veehouders af en toe gevraagd om problemen aan mestkelders te verhelpen. Om het spreekwoordelijk uit te drukken: vaak wanneer het kalf al is verdronken. Ze merken op dat het zelden de roosters zijn die het probleem vormen, maar echter de onderliggende constructies. Vooral gemetste en vervolgens geplakte staanders zijn vaak onderhevig aan corrosie, zeker op de plaatsen waar het mestniveau schommelt. Wanneer het plakwerk lostkomt worden de stenen aangetast en ziet men vaak in deze situaties dat de palen een zandlopervorm aannemen. Ook de liggers kunnen het begeven wanneer de bewapening bloot komt te liggen. Hierbij spreekt men over betonrot. Wanneer roosters beginnen los te liggen (balanceren), kan dit een indicatie zijn dat er aan de onderliggende constructie mankementen beginnen op te treden. Maar er is echter geen rechte lijn in te trekken.

Preventief aan de slag gaan is de boodschap

Het voorjaar, wanneer de putten leeg zijn, is het ideale moment om de mestkelders te inspecteren en, waar nodig, herstellingen uit te voeren. Men hoeft hiervoor in eerste instantie de mestkelder niet te betreden. Door middel van een goede lichtbron, waarmee je door de rooster schijnt, kunnen mankementen aan de onderliggende stalconstructie al gedetecteerd worden. Nog beter zelfs wordt een rooster eruit gehaald. Op deze manier kan al vrij gemakkelijk de toestand van de staanders en de liggers beoordeeld worden.

Wanneer de stal goed is gereinigd en de roosters beginnen op te drogen, kan je barsten in de roosters opmerken. Het roosteroppervlak droogt op terwijl de haarscheuren nat blijven en zich duidelijk gaan uittekenen.

Wanneer er nieuwe roosters worden gelegd in een renovatieproject raadt men aan om ook de staanders en de liggers te controleren en waar nodig te vervangen.

Beter voorkomen dan genezen is de boodschap. Door tijdig mankementen aan de kelderconstructie op te sporen kan heel wat onheil worden vermeden. Per slot van rekening zal de veehouder bij een incident, naast het dierenleed, het productieverlies en de interventie van de hulpdiensten toch de stalvloer moeten herstellen.

Het inspecteren van de mestkelder, alsook het uitvoeren van herstellingen, moet steeds gebeuren met de nodige aandacht voor mestgassen. Betreed nooit een mestkelder zonder detectietoestel en perslucht. Een veiligheidspakket dat beschermt tegen mestgassen kan iedere West-Vlaamse veehouder gratis gebruiken. Hiervoor moet je wel eerst een opleiding van drie uur volgen.

Meer informatie

Sector: 
Regio: