hnhn

Hoe kunnen supermarkten mee ambities van bio-sector realiseren?

De bio-sector formuleerde vorig jaar een ambitieus plan, met duidelijke groei-ambities van 5 keer 5%. Maar als de afzetmarkt niet meevolgt dreigen deze plannen een maat voor niets te worden.

Boerenbond, BioForum en de Waalse Bio-organisaties zaten samen met Comeos, de sectorfederatie voor de retail. Alle grote Belgische retailers waren aanwezig en gingen het engagement aan om in bilaterale gesprekken met de bio-sector te onderzoeken hoe het aandeel van Belgische Biologische producten in hun supermarktformule verhoogd zou kunnen worden in de toekomst. Toetsteen voor dit sectorbreed initiatief wordt een jaarlijkse monitoring van het aandeel bio van Belgische origine door de sectorfederatie. Als landbouworganisatie zien we in deze vernieuwde dynamiek kansen om de markt voor bestaande bio-boeren te verbeteren en waar mogelijk kansen te creëren voor omschakelaars.

Waarom inzetten op retail?

In het inflatiejaar 2022 steeg de bio-omzet in Vlaanderen licht. Deze omzetgroei was echter vooral te verklaren door een stijging van de gemiddelde prijs aan de consument. Als landbouworganisatie willen we ook kansen creëren voor ondernemers die de omschakeling naar bio overwegen. Daarvoor moet de vraag naar bio, en dus het verkochte volume omhoog.

Volumes in bio worden in Vlaanderen vooral weggezet via retail. De klassieke supermarkt nam ook in 2022 net niet de helft van het totale marktaandeel. Bovendien spelen buurtsupermarkten en hard discount de laatste jaren een steeds belangrijkere rol in de verkoop van bioproducten.

Hoe krijgen we de consument mee in dit verhaal?

Hoewel bijna iedereen wel eens een bioproduct koopt, zijn er grote verschillen in intensiteit tussen de biokopers. Vooral in de groepen van medium- en light biokopers kunnen we het aandeel biobesteding nog verhogen en ligt er potentieel voor de sector. Iedere retailer beslist best zelf welke bio-acties passend zijn binnen zijn strategie om deze doelgroepen te bereiken.

Eerste toetssteen voor deze nauwere samenwerking binnen de bio-sector tussen de landbouw- en retailsector is de bio-week, die dit jaar zal lopen van 1 tot 9 juni. De focus in die week zal hoofdzakelijk liggen op het verhogen van de bekendheid van het biolabel. Dat is immers het differentiatiecriterium in het gangbare winkelschap. Uit recent onderzoek blijkt dat slechts één op twee Vlamingen bekend is met het bio-logo. Er is dus nog werk aan de winkel.

Bron: Boerenbond.