Menu

Terug naar Actualiteit >Hoe krijg je een hogere IBR-status?

Alle regio's

Eind vorig jaar werd het Koninklijk Besluit over de bestrijding van IBR bij runderen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Dat KB bevat een stappenplan om het aandeel I2-beslagen op korte termijn drastisch te doen dalen en bijgevolg te evolueren naar meer IBR-vrije bedrijven. Die regelgeving heeft vooral een impact op I2-bedrijven.

Om een IBR-vrije status te behalen, moet een veehouder met een I2-bedrijf ook alle aangekochte dieren die jonger zijn dan 12 maanden laten testen op IBR-antistoffen. Wanneer meer dan de helft van je veestapel bestaat uit dieren geboren op je bedrijf en jonger dan 12 maanden, moet je die jonge dieren ook laten bemonsteren. Deze uitbreiding van de screening is een noodzakelijke stap omdat kalveren al op zeer jonge leeftijd besmet kunnen worden met het IBR-virus. Vanaf 2018 moeten alle I2-beslagen deze volledige serologische screening trouwens uitvoeren om hun I2-status te behouden.

Wie de I3- of I4-status wil behalen, moet – op basis van de bemonsteringslijst van zijn bedrijf – aan de dierenarts de opdracht geven om de nodige dieren te bemonsteren. Voeg de bemonsteringslijst ook bij het aanvraagformulier van het laboratorium en duid erop aan welke test uitgevoerd moet worden:

  • IBR gE Elisa wanneer je de I3-status wilt verwerven (vanaf 2018 wanneer je de I2-status wilt behouden),
  • IBR gB Elisa wanneer je de I4-status wilt verwerven.

Je kunt deze bemonsteringslijst opvragen in Veeportaal. Let wel op, want de bemonsteringslijsten ‘Screening IBR gE’ en ‘Screening IBR gB’ werden vervangen door één document, namelijk de ‘Bemonsteringslijst screening IBR gE/gB’.

Een goed biestmanagement

Kalveren kunnen al op zeer jonge leeftijd besmet worden met het IBR-virus, maar een koe die drager is van IBR (gE-positief) geeft via de biest haar gE-antistoffen door aan haar kalf. Het is een probleem dat de Elisa-test deze moederlijke antistoffen – die gemiddeld acht maanden aantoonbaar blijven bij haar kalf – niet kan onderscheiden van antistoffen bij een IBR-infectie. Geef een kalf dus alleen biest van de moederkoe wanneer dit dier IBR-gE-vrij is. Is dat niet het geval, geef het kalf dan biest van andere, IBR-gE-vrije moederdieren of koop IBR-vrije biest aan.

Is het noodzakelijk dat je kalveren aankoopt, maak dan duidelijke afspraken met de verkoper en vraag hem naar zijn biestmanagement. Koop alleen IBR-gE-vrije dieren en onderzoek ze bij aankoop.

Wie mag vaccineren?

Door de publicatie van het KB over IBR wijzigde er ook wat op het gebied van de vaccinaties. Voorlopig mag een veehouder met een I2-bedrijf in het kader van de bedrijfsbegeleiding zijn dieren nog zelf vaccineren wanneer de I2-opvolgingstest geen enkel ongunstig resultaat opleverde in de leeftijdscategorie 12 tot 24 maanden. Vanaf 2018 zal de bedrijfsdierenarts elke vaccinatie op I2-bedrijven moeten uitvoeren.

De bedrijfsdierenarts moet de vaccinaties binnen de maand na de toediening registreren in Veeportaal, waarbij hij de primo-vaccinaties van geboren kalveren en de primo-vaccinaties van aangekochte dieren apart registreert.

Hoe doorgroeien naar I3?

Na een gunstige eerste screening – waarbij maximaal één (minder dan vijftig geteste dieren) of twee (vijftig of meer geteste dieren) seropositieve of niet-interpreteerbare resultaten (NI) vastgesteld werden – moet je seropositieve en NI-dieren opruimen binnen twee maanden na de bemonstering. Je moet het vaccinatieprotocol nauwkeurig uitvoeren tot je effectief het I3-statuut behaalt. Voer ook steeds het aankooponderzoek uit om te voorkomen dat je besmette dieren aankoopt en een volgende screening opnieuw ongunstig is.

Hoe een bemonsteringslijst opvragen in Veeportaal?

  • In de rubriek ‘Rapporten’ kies je ‘Overzicht rapporten’.
  • In de lijst ‘Rapport categorieën’ kies je ‘Bemonsteringslijst runderen’.
  • Selecteer de bemonsteringslijst door onder ‘Beschikbare rapporten’ op het blauwe vinkje te klikken.
  • Wanneer je inlogt, wordt jouw beslagnummer automatisch ingevuld onder ‘Selectiecriteria’.
  • Klik op de knop ‘Afdruk’ om het rapport op te slaan en/of te openen en af te printen.