Menu

Hoe houd je je kunstmestregister correct bij?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De Mestbank wil met MAP 6 een betere opvolging van het kunstmestgebruik realiseren. Sinds 1 januari 2020 moet elke landbouwer daarom twee kunstmestregisters bijhouden. Het gaat enerzijds om een aankoopregister en anderzijds om een gebruiksregister.

Jan Meykens, SBB

Welke gegevens moet je bijhouden?

Aankoopregister. Welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (leveringsdatum) bij welke leverancier (naam, ondernemingsnummer, vestigingsadres) werd aangekocht.

Gebruiksregister. Welke kunstmest (naam, samenstelling, hoeveelheid) wanneer (datum van de bemesting) op welk perceel (perceelnummer en jaar verzamelaanvraag, naam perceel, oppervlakte, teelt op het moment van de bemesting) gebruikt is.

Op papier of digitaal bijhouden?

De Mestbank legt voorlopig nog geen eisen op over de manier waarop je je kunstmestregister bijhoudt. De mogelijkheden zijn dus legio:

  • pen en papier;
  • een Word- of Excel-document op je computer en/of smartphone;
  • je teelt- of perceelfiches al dan niet digitaal;
  • een (online) registratieprogramma, bijvoorbeeld Agrionline voor SBB-klanten.

De belangrijkste vuistregel is dat je bij controle de nodige gegevens en facturen kan voorleggen. De manier waarop je je kunstmestregisters hebt bijgehouden, is tot de zomer van minder belang.

Ook teelt- of perceelfiches komen in aanmerking, voor zover je kan achterhalen hoeveel je van welke meststof je op een bepaald perceel toediende. Gebruik je zo’n fiche, dan moet je wel aangeven op welke percelen deze teelt is ingezaaid. Eventueel kan je ook gebruik maken van het mestprogramma op www.boerenbond.be/tools.

Digitaal doorsturen naar de Mestbank vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli eist de Mestbank dat de gegevens digitaal worden overgemaakt. Hoe dit in zijn werk zal gaan, is momenteel nog verre van duidelijk. Boerenbond waakt erover dat hiervoor een haalbare en administratief eenvoudige oplossing wordt aangereikt.

Wat als je niet in orde bent bij een controle?

Als bij controle blijkt dat je geen kunstmestregister hebt of je register onvolledig is, kan de Mestbank een administratieve boete van 250 euro aanrekenen. Het is nog onduidelijk wanneer de controles zullen starten.

Wist je dat …

… ook spuiwater uit zure wassers kunstmest is en dus moet bijgehouden worden in de registers?

… ook wie kunstmest produceert, verdeelt, importeert of exporteert een registerplicht heeft (vanaf 10.000 kg N)? Deze is overigens niet nieuw.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: