Menu

Hoe een nieuwe fosfaatklasse aanvragen?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Vanaf 1 januari moet je het anders aanpakken als je een nieuwe fosfaatklasse wil aanvragen bij de VLM. Je moet dat dan online doen en vooraleer de bodemanalyse gebeurt. Op het Mestbankloket vind je hiervoor de nieuwe staalname-applicatie SNapp, waarin de bodemanalyses in het kader van het Mestdecreet beheerd worden.

Nieuwe aanpak

Je kunt aan de Mestbank vragen dat ze je percelen in een andere P-klasse indeelt dan de automatisch toegekende referentieklasse. Daarvoor moet je met een bodemanalyse van het gehalte plantbeschikbaar fosfaat (P-AL) aantonen dat de percelen tot die andere klasse behoren. Nieuw is dat deze aanvraag vanaf 1 januari moet gebeuren via Snapp en vooraleer de bemonstering gebeurt.

Hoe verloopt een aanvraag via SNapp?

  1. Ga naar de rubriek SNapp op het Mestbankloket. Duid daar de percelen aan waarvoor je een nieuwe fosfaatklasse wilt aanvragen. Kies tegelijkertijd een erkend laboratorium dat de percelen zal bemonsteren.
  2. SNapp zal je aanvraag automatisch doorsturen naar het laboratorium dat jij koos. Je hoeft daarvoor zelf niets te ondernemen.
  3. Na de staalname bezorgt het laboratorium de resultaten automatisch aan de Mestbank.  Daarna kan je de resultaten en de klassentoewijzing van de aangeduide percelen raadplegen in SNapp.

Je hoeft dus geen aanvraagformulier, analyseverslagen en luchtfoto’s meer op te sturen naar de Mestbank. Op verschillende momenten tijdens het jaar zal de Mestbank de resultaten in SNapp verwerken en de P-klasse toekennen. Dan zal ook de eventuele financiële vergoeding uitbetaald worden. Als een aanvraag verwerkt wordt in het jaar x, gaat de klassenwijziging in op 1 januari van het jaar x+1.

Bodemstalen genomen vóór 1 januari

Bodemstalen die al vóór 1 januari genomen werden, kon je dus niet vooraf aanmelden in SNapp. De bodemanalyses van die bodemstalen (maximaal vijf jaar oud) kan je wel nog indienen via het vroegere formulier ‘Aanvraag van nieuwe fosfaatklasse en financiële tegemoetkoming voor de bodemanalyse’, op de VLM-website. Voeg het verslag van de bodemanalyse en een kopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het staalnamejaar) waarop het perceel aangeduid wordt eraan toe.

De klassentoewijzing (plus de eventuele financiële tegemoetkomingen voor bodemanalyses) die via de papieren formulieren aangevraagd worden, gebeuren niet meer tussentijds, maar allemaal samen op het einde van het jaar.

Volmacht voor het gebruik van SNapp

Wie de aanvragen in SNapp door iemand anders wil laten uitvoeren, dan kan op het Mestbankloket een volmacht verlenen. Hiervoor bevat de rubriek Volmachten op het Mestbankloket een aparte volmacht voor SNapp. Om je administratie te beperken, heeft de Mestbank de volmacht voor SNapp automatisch toegekend aan de persoon die van jou al een volmacht kreeg voor aanvragen. De volmachthouder die voor jou een derogatieaanvraag of een aanvraag voor de vrijstelling van de status van focusbedrijf mag doen, mag dus ook voor jou in SNapp een nieuwe fosfaatklasse aanvragen. Als je dat niet wenst, kan je op het Mestbankloket de volmacht voor SNapp wijzigen.

Meer informatie over de nieuwe werkwijze en het gebruik van SNapp vind je op de fiche ‘Aanvraag van een nieuwe fosfaatklasse op basis van een bodemanalyse’ op de website van VLM.

De staalname-applicatie SNapp vind je vanaf 1 januari op het Mestbankloket onder de rubriek SNapp (www.mestbankloket.be > SNapp). In de toepassing is er een handleiding beschikbaar over het gebruik van SNapp.

De instructie voor het toekennen en annuleren van een volmacht vind je op www.vlm.be

Raadpleeg of download de handleiding bij SNapp (Powerpoint)