Menu

Hoe duurzaam is soja in het rantsoen?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Welke inspanningen doet de mengvoederindustrie voor een beter klimaat? Directeur-generaal Yvan Dejaegher van BFA, de overkoepelende organisatie van de mengvoederfabrikanten vertelt er meer over.

Nele Kempeneers

In het klimaatdebat neemt ook de mengvoederindustrie een belangrijke plaats in, want er zijn heel wat vragen over de duurzaamheid van producten zoals soja. We klopten aan bij Yvan Dejaegher, directeur-generaal van BFA, en vroegen hem naar de inspanningen van de sector die onze landbouwdieren van krachtvoeder voorziet.

De Belgian Feed Association (BFA), de overkoepelende organisatie van de mengvoederfabrikanten, waakt over de belangen van zijn leden op allerlei beslissings- en overlegniveaus. Directeur-generaal Yvan Dejaegher weet als geen ander dat de sector heel wat druk voelt om steeds duurzamer te werken. En dat gebeurt ook: “Er wordt steeds minder soja ingevoerd en wat we invoeren, voldoet aan strenge duurzaamheidseisen.”

Hoeveel sojaschroot wordt in Vlaanderen ingevoerd en vanwaar?

“Vorig jaar hebben de Belgische mengvoederfabrikanten 750.000 ton sojaschroot en sojabijproducten verwerkt in mengvoeder. Die sojaproducten zijn voor 50% afkomstig uit Brazilië, voor 40% uit Argentinië en de overige 10% onder andere uit de Verenigde Staten en Canada. Er werd 450.000 ton minder soja gebruikt dan in 2011, een daling met 37,5%. Soja wordt vandaag dus vaker vervangen door andere eiwitrijke producten die we in Europa zelf produceren, zoals koolzaadschroot, zonnebloempittenschroot, restproducten van de biogasindustrie en de productie van voedsel.”

Hoe duurzaam is de soja die we invoeren?

“Alle ingevoerde soja voldoet aan strenge eisen. Mensen hebben het vaak over ontbossing van het Amazonewoud om soja voor diervoeding te produceren, maar wij hebben er ons toe verbonden om geen soja in te voeren afkomstig van percelen die na 2006 ontbost werden. We leggen ook strenge voorwaarden op aan de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen. De extra inspanningen die de boeren ginds doen, worden vergoed door een premie.

In 2008 heeft BFA voor het eerst voor 100.000 ton soja duurzaamheidscertificaten aangekocht die voldoen aan hoge standaarden op een internationaal platform van de Verenigde Naties. Het volume is geleidelijk gestegen naar 365.000 ton in 2018 en ook het aantal duurzaamheidscriteria nam toe van 20 naar 66. De duurzaamheidseisen worden dus steeds strenger. BFA vergeet ook niet om aan de bron te werken. Zo steunen we projecten in Brazilië en Argentinië die boeren begeleiden naar duurzaamheidscertificering.”

Merkt BFA een trend dat veehouders meer zelfgeteelde granen inmengen?

“In de pluimveesector is het al een gangbare praktijk en in de rundveehouderij gebeurt het steeds vaker, maar ook in de varkenshouderij voel je de trend om meer zelfgeteelde granen in te mengen. Lokale producten gebruiken, verkleint de ecologische voetafdruk.”

Hoe zie je de duurzaamheid van veevoeders evolueren?

“Duurzaamheid komt duidelijk steeds nadrukkelijker op de agenda en diervoederstromen maken daar integraal deel van uit. Enerzijds spelen voeders een sleutelrol in de circulaire economie, want dankzij de dierlijke productie wordt in België jaarlijks zo’n 4 miljoen ton nevenstromen uit de voedingsindustrie en de biogasindustrie gevaloriseerd. BFA spant zich in om het aandeel nevenstromen te optimaliseren én nieuwe nevenstromen innovatief te valoriseren. Denk bijvoorbeeld aan algen, wieren, insecten of fruit- en groentereststromen. Anderzijds moeten ook die nevenstromen aan duurzaamheidseisen voldoen. Soja heeft het voortouw genomen, maar andere reststromen zullen volgen. Uiteindelijk zal ook het gebruik van Europese nevenstromen steeds meer op het voorplan komen.”

BFA engageert zich in het convenant rond enterische emissies voor de rundveehouderij. Op welke manier kan de voedersamenstelling de uitstoot verkleinen?

“De mengvoederindustrie kan een grote bijdrage leveren in het halen van de klimaatdoelstellingen. Daarom zal BFA ook zijn schouders zetten onder het convenant om de methaanuitstoot van rundvee via verteringsprocessen te verminderen. Je kunt op allerlei manieren grote vorderingen maken in de reductie, bijvoorbeeld door beter in te spelen op de behoeften van het dier en de voedersamenstelling te sturen met specifieke producten. Het onderzoek staat niet stil, dus ik denk dat er heel wat mogelijkheden zijn om het nog beter te doen.”

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: