Menu

Hoe boeren bij waterschaarste?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Land- en tuinbouw kreeg de voorbije twee jaar af te rekenen met lange droge perioden met productieverliezen bij diverse teelten als gevolg. Hoe kunnen we ons in de toekomst hierop voorbereiden? De expertgroep Agrarische Producties en Ecosfeer van ie-net wijdde er een studiedag aan.

Jan Van Bavel

Droogte teisterde de voorbije twee jaar onze landbouw. De productieverliezen bij diverse gewassen waren groot. Tijdens een studienamiddag bij het ILVO – Eenheid Plant in Melle werd er ingegaan hoe onze sector op een duurzame en robuuste manier kan worden voorbereid op toekomstige periodes van droogte of wateroverlast.

De studienamiddag 'Hoe boeren bij waterschaarste?' werd georganiseerd door de expertgroep Agrarische Producties en Ecosfeer (werkgroep Plantenteelt) van de Ingenieursvereniging ie-net.Het Vlaams Actieplan Water voor Land- en Tuinbouw 2019-2023 zet onder meer in op het in kaart brengen van alternatieve waterbronnen (zoals hemelwater en ondiep grondwater), kennisontwikkeling en stimulering van het (praktijkgericht) onderzoek en de verdere bewustmaking en voorlichting van land- en tuinbouwers. Interessant in dit kader is dat individuele en groepen van landbouwers tot en met 31 maart VLIF-projectsteun voor innovaties rond wateropslag en -behandeling kunnen aanvragen bij het departement Landbouw en Visserij.

Duurzame irrigatie

Pieter Janssens van de Bodemkundige Dienst van België toonde aan dat landbouwers hun watergebruik kunnen verbeteren en het rendement kunnen verhogen door op het juiste moment of via druppelirrigatie te irrigeren. Zo bleek uit een proef in prei van het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) op een proefveld in Bocholt dat de productie kan worden verdubbeld door ondergrondse druppelslangen te gebruiken. Irrigatie verlaagt ook het risico op nitraatuitspoeling.

Jan Vandecavey, directeur dienst Waterlopen bij de provincie West-Vlaanderen, riep op om de publiek-private samenwerkingen te stimuleren. Dat biedt een voordeel voor zowel de landbouwer als de overheid. Een mooi voorbeeld van samenwerking is die tussen de vennoten van de West-Vlaamse coöperatie Inero en het diepvriesbedrijf Ardo, die samen een bufferbekken van 150.000 m³ realiseerden. Intussen zet het ILVO volop in op de veredeling van droogtetolerante rassen, vooral in de akkerbouw. Drones en merkergestuurde selectie kunnen daarbij helpen.

Beregeningstool

Binnen het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ ontwikkelden de proefcentra PCG, PCA en Inagro samen met de Bodemkundige Dienst van België een beregeningstool. Die kan je helpen om zelf de kostprijs van beregening op jouw bedrijf te bepalen. Je vindt de tool op de websites van PCG en Inagro.

In een van de volgende nummers van Boer&Tuinder komen we in een dossier over waterschaarste en -beheer uitgebreider terug op deze studienamiddag.

Deel deze pagina: