Hoe bereid ik me voor op de audit voor Vegaplan?

Als jouw Vegaplan-certificaat in 2024 verloopt, neemt jouw certificeringsinstelling (OCI) binnenkort contact op voor vernieuwing.

Om de audit administratief eenvoudiger te maken, kan je de verschillende stappen volgen die hieronder worden beschreven.

Ga naar het producentenportaal

Alle Vegaplan gecertificeerde producenten hebben gratis toegang tot het producentenportaal. Dit portaal is een interface tussen jou en jouw OCI die tot doel heeft de administratie te vereenvoudigen door je hulpmiddelen aan te reiken waarmee je je doeltreffend kunt voorbereiden op jouw Vegaplan-audit.

Nog geen login ? Activeer jouw login hier.

Voor meer informatie over het producentenportaal kan je hieronder de gebruikershandleiding van het producentenportaal downloaden.

Vul jouw checklijst in voor de audit

De Vegaplan-certificering vereist een jaarlijkse autocontrole om conformiteit met de voorwaarde van de Vegaplan Standaard tijdens de looptijd van jouw certificaat te toetsen. Dit gebeurt aan de hand van de Vegaplan checklijst. Deze kan in zijn geheel heel omvangrijk zijn, maar niet alle vereisten zijn van toepassing op jouw bedrijf. Daarom kan je in het producentenportaal, op basis van jouw landbouwactiviteiten en jouw regio, een checklijst simuleren die is afgestemd op jouw bedrijf.

Wij raden je aan om jouw checklijst 1 keer per jaar online in te vullen en op te slaan in het portaal. Indien gewenst, kan je hem ook exporteren. Zodra de checklijst is ingevuld, verschijnt het behaalde resultaat met desgevallend een overzicht van de tekortkomingen, evenals het percentage conforme niveau 2-eisen, waarvoor minstens 80% conform moet zijn om het Vegaplan-certificaat te verkrijgen.

Vul voor de audit jouw duurzaamheidsmonitor in

Vanaf 2024 zal de Vegaplan Standaard een duurzaamheidsmonitor bevatten. Elke landbouwer wordt uitgenodigd om de duurzaamheidsinitiatieven te identificeren die reeds worden toegepast op zijn bedrijf. Deze monitor zal 1 keer om de 3 jaar moeten worden ingevuld, in voorbereiding van de Vegaplan audit.

Noteer dat het invullen van deze duurzaamheidsmonitor een verplichte vereiste van de Vegaplan Standaard is. De antwoorden op de vragen in de duurzaamheidsmonitor daarentegen, hebben geen invloed op het Vegaplan-certificaat. Het doel van de monitor is om over de duurzaamheidsinspanningen van de landbouwers in de plantaardige sector te rapporteren. Vegaplan zal de resultaten gebruiken om uitgebreide, geanonimiseerde rapporten op te stellen die als basis moeten dienen voor communicatie naar het grote publiek.

Hoe de Duurzaamheidsmonitor invullen ? Ga naar het producentenportaal.

Deel jouw perceelgegevens uit jouw verzamelaanvraag

Het delen van jouw perceelsgegevens uit jouw verzamelaanvraag vereenvoudigt de administratie voor jou en jouw auditor, en bespaart tijd en geld! Als je je perceelsgegevens deelt met Vegaplan, krijg je een volledig overzicht in het producentenportaal van jouw aangegeven teelten gegroepeerd volgens de Vegaplan-activiteiten.

Hoe deel ik de perceelgegevens uit mijn verzamelaanvraag ?

Je kan je perceelgegevens delen via DjustConnect. DjustConnect is een platform voor het delen van gegevens binnen de land- en tuinbouwsector. Voor hulp bij het registreren en delen van gegevens op het DjustConnect platform kan je terecht op de DjustConnect website.

Bron: Vegaplan.