Menu

Hoe bemesten in 2019?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Thema: 
Regio: 
Uit het Mestrapport van de VLM blijkt dat het tijdstip van bemesten beter kan. De start van de uitrijperiode is voor veel teelten niet het juiste tijdstip om te bemesten. Er wordt best bemest in functie van de behoeften van het gewas of de vermoedelijke zaai- of plantdatum.
Laatst aangepast: 
18 februari 2019

Bij de start van het bemestingsseizoen roept de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) op om doordacht te bemesten: met de juiste mestsoort en de juiste bemestingstechniek, volgens de juiste dosis en op het juiste tijdstip. VLM refereert hierbij naar het zogenaamde ‘4J’-principe.

Uit het Mestrapport blijkt dat het tijdstip van bemesten voor verbetering vatbaar is. Het begin van de uitrijperiode is voor veel teelten niet het juiste tijdstip van bemesting. Bemesten in functie van de behoeften van het gewas of de vermoedelijke zaai- of plantdatum, is dan ook aan de orde.

Om de juiste dosis te bepalen is het waardevol om de op te brengen mest voor het uitrijden te analyseren.

Zolang het nieuwe Mestactieprogramma (MAP 6) niet van kracht is, gelden de bepalingen van het huidige Mestdecreet. Wat dat concreet betekent, zetten we hieronder nog eens op een rij.

Elk bedrijf krijgt een bedrijfsstatus: focusbedrijf of niet-focusbedrijf

Het Mestdecreet maakt een onderscheid tussen focusbedrijven en niet-focusbedrijven. Bedrijven die met meer dan 50% van de bedrijfsoppervlakte die ze vorig jaar in gebruik hadden in focusgebied liggen, worden focusbedrijf door ligging. Je kunt de focusgebieden raadplegen op de website van VLM. Voor focusbedrijven door ligging is een strengere uitrijregeling van kracht. Deze bedrijven moeten na de oogst van de hoofdteelt ook vanggewassen inzaaien waar de teelt en de bodem dit toelaten.

Wegwijs in de wettelijke uitrijregeling

Met de uitrijtool kun je door het beantwoorden van een aantal vragen snel opzoeken of je mag bemesten en onder welke voorwaarden. Op de VLM-website vind je ook een schematisch overzicht van de uitrijregeling per type meststof, net als een overzicht per type (focus)bedrijf.

Een perceel met derogatie is dan weer gebonden aan een striktere uitrijregeling. Er is nog geen beslissing over de derogatie vanaf 2019.

Bemestingsnormen online beschikbaar

Hoeveel mest je mag opbrengen, kan je raadplegen in brochure Normen en richtwaarden 2019.

Om oordeelkundig te bemesten is het belangrijk om rekening te houden met de hoeveelheid stikstof die nog in de bodem zit. Daarom raadt  VLM aan om een voorjaarsstaal met bemestingsadvies te laten opmaken.

Afstand tot de waterlopen

Tot slot is het uitermate belangrijk om bij bemesting de afstandsregels tot de waterlopen na te leven en om langs elke waterloop de 1 meter teelt- en bewerkingsvrije zone aan te houden.

Deel deze pagina: