Menu

Hitteplan vermijdt dierenleed

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Voor het laden, vervoeren en lossen van grootvee en pluimvee naar slachthuizen treedt een hitteplan in werking. Dat zijn Vlaams Dierenminister Ben Weyts en beroepsverenigingen FEBEV, VIP en NVP overeengekomen.

mededeling Kabinet-Weyts

Het plan werkt met een kleurcode, die overeenkomt met de kleurcode van het KMI. Elke kleur voorziet in een reeks van maatregelen waaraan de sector moet voldoen wanneer het welzijn van de dieren door extreme weersomstandigheden in het gedrang komt. De maatregelen hebben onder andere betrekking op het aantal dieren dat wordt vervoerd per transport, de toegang tot afkoelingsmogelijkheden en de planning en tijdstippen waarop dieren vervoerd worden.  “Al het vermijdbaar dierenleed moeten we vermijden”, zegt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts.

Komende dagen worden temperaturen van 30 graden en meer verwacht. Dergelijke temperaturen kunnen dieren onnodig veel stress en leed bezorgen. De voorspelde hittegolf vraagt dan ook om extra maatregelen bij het laden, vervoeren en aflossen van dieren naar en in slachthuizen.

Om vermijdbaar dierenleed te vermijden kwam Vlaams minister Ben Weyts met de sector overeen een hitteplan in werking te stellen. Voor het laden, vervoeren en lossen van groot vee enerzijds en pluimvee anderzijds wordt gewerkt met dezelfde kleurcode als het KMI. Elke kleur (groen, geel, oranje of rood) verwijst naar temperaturen op dagen gedurende een hittegolf en brengt extra, aanvullende, maatregelen met zich mee. Zo geldt bijvoorbeeld ‘code oranje’ bij een hittegolf waarvan drie opeenvolgende dagen een gemiddelde maximumtemperatuur van minstens 32 graden wordt vastgesteld of één dag met een maximumtemperatuur van minimum 35 graden. Voor grootvee is in dat geval transport tussen 14 uur en 19 uur verboden, daalt de bezettingsgraad per transport met 10% en is een aangepast klimaat in de zogenaamde ‘wachtstallen’ vereist. Hoe extremer de weersomstandigheden, hoe meer maatregelen de groot- of pluimveehouder, de chauffeur van het transport en het slachthuis moeten nemen.

“Hittetemperaturen bezorgen dieren onnodig veel stress en kunnen verregaande en pijnlijke gevolgen hebben”, Een beschaafde samenleving heeft de verdomde plicht om al het vermijdbare dierenleed ook effectief te vermijden", aldus Weyts.

"Dit hitteplan is ook een belangrijke mijlpaal voor de slachthuissector”, zegt Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van Febev, de federatie van het Belgische vlees. “De slachthuizen die aangesloten zijn bij onze sectorfederatie werken al jaren erg hard om steeds de lat voor dierenwelzijn hoger te leggen. Een formeel hitteplan ontbrak nog om hen het regelgevend kader te bieden om bij extreme weersomstandigheden de nodige stappen te ondernemen om nodeloos dierenleed tegen te gaan. We zijn dan ook zeer opgetogen dat we samen met minister Weyts deze mijlpaal bereikt hebben.”

“Bij het laden en vervoeren van slachtpluimvee is de tussenkomst van meerdere, gespecialiseerde bedrijven vereist. Dankzij het hitteprotocol, dat een helder en concreet maatregelen-pakket bevat, kent elke betrokken partij haar mogelijkheden en verantwoordelijkheden om oordeelkundig te werken op zeer warme dagen. De positieve reacties van onze leden geven vertrouwen dat het afgesproken hitteplan, naar best vermogen zal worden toegepast de komende dagen”, zegt Ann Truyen van VIP, Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen.

Ook Johan Van Bosch, algemeen secretaris van het NVP, het Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen, reageert positief op wat afgesproken werd. “Tijden van extreme temperaturen hebben effecten voor mens en dier.  Om zo veel mogelijk dierenleed te vermijden tijdens het transport naar het slachthuis, kwam een werkbaar hitteplan tot stand in nauw overleg tussen de sector en de minister.  Het plan kadert eveneens in verantwoord duurzaam ondernemen.”

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: