gbg

Hitte vraagt bijzondere aandacht voor welzijn van landbouwdieren

15 juli 2022

Hittestress is nefast voor het dierenwelzijn met zelfs een verhoogde kans op sterfte. Ook de inspectiedienst Dierenwelzijn zal tijdens deze warme periode extra aandacht besteden aan het welzijn van de dieren.

Een lijst met aandachtspunten helpt de veehouder om voldoende maatregelen te nemen: afkoeling en voldoende water zijn essentieel. Het departement omgeving somt die nog eens allemaal op.

Gevaren van hittestress

Met de voorspelde temperaturen van 30°C en meer vragen de dieren extra aandacht en waakzaamheid. Hittestress is schadelijk voor hun welzijn met een verhoogde kans op sterfte. In de veehouderij kan er bovendien een daling van de productie optreden.

Symptomen van hittestress

Het is belangrijk de dieren geregeld te controleren om tijdig signalen van hittestress te detecteren. Volgende parameters of symptomen kunnen zich voordoen:.

Pluimvee
  • Open bek ademen
  • Verhoogde ademhalingsfrequentie
  • Oversterfte
Varkens en runderen
  • Een verhoogde ademhalingsfrequentie
  • De kleur van het slijmvlies: erg rood of erg bleek

De veehouder kan het thermisch comfort van de dieren verhogen bijvoorbeeld door – waar mogelijk - een lagere bezetting te hanteren zodat de dieren hun warmte beter kunnen verliezen.

Dieren op de weide

Beschutting op de weide lijkt een vanzelfsprekendheid maar in de praktijk is die beschutting niet altijd geschikt. Zo zal een kleine stal op de weide snel opwarmen bij directe zoninval.

Schaduw

Als er onvoldoende beschutting is, kan extra schaduw gecreëerd worden door het strategisch plaatsen van schaduwdoeken. Elke hitteperiode biedt ook kansen om na te gaan waar bijkomende planten en struiken de komende jaren voor extra beschutting kunnen zorgen. 

Afkoeling

Idealiter hebben de dieren vrije toegang tot de weide en de stal, Soms is de weide warmer dan de stal. Als de stal koel genoeg is, kunnen de dieren overdag op stal en ’s nachts buiten.

Voldoende drinken

Voldoende vers drinkwater is absoluut noodzakelijk. Let er op dat alle dieren de drinkvoorzieningen vlot kunnen bereiken en dat er voldoende drinkplaatsen zijn. Het aanbieden van water in de schaduw kan helpen om de dieren ten alle tijde van fris water te voorzien.

Controleer ook of de drinkvoorzieningen goed werken.

Aandachtspunten in de stal     

De temperaturen in de stal kunnen hoog oplopen. Een lagere bezettingsdichtheid kan ervoor zorgen dat de dieren gemakkelijker hun lichaamstemperatuur onder controle kunnen houden. Dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. De dieren zoveel mogelijk laten rusten en voederen op de koelere momenten van de dag kan hierbij helpen.

Voldoende drinkvoorziening

Controleer de watervoorziening en de werking van de drinkbakjes en -nippels. Om de gevolgen van hittestress te beperken moet er zoveel mogelijk permanente watervoorziening zijn. Dit geldt ook voor de dieren die normaalgezien het water in tijdsblokken krijgen zoals ouderdieren van pluimvee.

Afkoeling

Een goed verkoelingssysteem en ventilatie zullen bij extreme temperaturen niet altijd voldoende zijn. Het vernevelen van water in de stal kan bijdragen aan een beter stalklimaat, maar het is dan belangrijk nat strooisel te vermijden. Als de staltemperaturen te hoog oplopen kan u de brandweer vragen om het dak af te koelen met water.

Aandachtspunten tijdens transport  

Transporten van meer dan 8 uur zijn verboden als de buitentemperatuur meer dan 30°C bedraagt, behalve wanneer het vervoermiddel uitgerust is met actieve koeling.

Door bij transport een lagere bezetting te hanteren en de dieren zo meer ruimte te geven, kan het thermisch comfort verhogen. Daarbij kan beter rekening gehouden worden met de warmere plaatsen in een vrachtwagen. Vermijd zoveel mogelijk om dieren vooraan in de vrachtwagen en op de hoogste verdiepingen te zetten.

Chauffeurs worden aangeraden te rijden tijdens het koelste moment van de dag en lange afstanden en reistijden te beperken. Ze kunnen beter ook rekening houden met mogelijke wegomleidingen, verkeersopstoppingen en wachttijden in het slachthuis.

Geparkeerde vrachtwagens staan zoveel mogelijk in de schaduw. Daarbij wordt gevraagd er rekening mee te houden dat er minder ventilatie is bij het stilstaan.

Bron: departement Omgeving.