Hevige regenval en overstromingen in juli 2021 erkend als ramp

23 december 2021

Via een elektronische procedure heeft de Vlaamse Regering op 21 december de hevige regenval die zich voordeed van 14 juli 2021 tot en met 16 juli 2021 als ramp erkend. Tevens werden de overstromingen die zich voordeden in de periode van 14 juli tot 17 juli erkend als ramp. Voor de erkenning “hevige regenval” werden uiteindelijk 62 steden en gemeenten erkend op basis van de adviezen van het KMI, de Vlaamse Milieumaatschappij en schademeldingen door de getroffenen. Voor wat betreft “overstromingen” werden 9 gemeenten erkend. Zoals door Boerenbond reeds werd aangegeven, vallen overstromingen niet onder de ongunstige weersomstandigheden die verzekerd kunnen worden via een brede weersverzekering. Deze getroffenen zullen een tegemoetkoming krijgen los van het gegeven of ze al dan niet een brede weersverzekering afgesloten hebben.
Het is nu wachten op publicatie van deze besluiten in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dat ogenblik kunnen aanvragen voor tegemoetkoming ingediend worden.