Hervorming energiefactuur

14 januari 2022

De federale regering hervormt de energiefactuur door vanaf 1 januari 2022 een aantal federale heffingen te vervangen door een bijzondere accijns. Het gaat vooral om de federale bijdrage en de offshore toeslag die zullen worden stopgezet en vervangen door de bijzondere accijns.  

Landbouw is en blijft vrijgesteld voor het betalen van de bijdrage op energie. Dit zijn  de zogenaamde accijnzen op elektriciteit en aardgas. Hier verandert er niets. De federale bijdrage en de offshore toeslag werden in het verleden wel betaald door landbouwers. Gezien deze heffingen nu 1-op-1 worden omgezet in de bijzondere accijns zal  deze ook betaald moeten worden zonder dat dit een financiële meerkost is.  Er is dus geen generieke vrijstelling op de bijzondere accijns voor landbouwers. In de praktijk betekent dit dus dat er financieel niets bijkomt ten opzichte van het vorige regime en dat de bestaande vrijstellingen behouden blijven. Het gaat om een andere structuur van iets wat men voordien ook al moest betalen. 

Enkel landbouwers met een wkk kunnen een vrijstelling voor de bijzondere accijns krijgen voor aardgas die ze afnemen voor de werking van de wkk. Om die vrijstelling te krijgen moet je een vergunning met de juiste productcode (7510) hebben.  Het is dus belangrijk om te controleren of je een vergunning hebt met daarop de juiste productcode. Indien dit niet zo is, vraag je een ´Vergunning energieproducten en elektriciteit´ aan voor 20 januari 2022, dan wordt de vergunning toegekend vanaf 1 januari 2022. Doe je dat later, dan zal de vrijstelling van de bijzondere accijns lopen vanaf de  datum van de vergunning. Naast productcode 7510 dienen landbouwers met een wkk ook op hun aanvraagformulier melding te maken van de ´Elektriciteit afname eigen productie wkk´ onder de productcode 8112. Bij tuinders met een wkk is ook sprake van ´Distributie elektriciteit´. Hiervoor dient een aparte ´Vergunning energieproducten en elektriciteit´ te worden ingediend, op deze vergunning hoeven geen productcodes te worden vermeld.

Land- en tuinbouwbedrijven zonder wkk hoeven niets te ondernemen voor 20 januari 2022.  Voor hen wijzigt er in de praktijk niets.

Om  een vergunning elektriciteitsproducten en energie aan te vragen volg je het stappenplan. Met vragen of voor meer informatie kan je ook telefonisch contact opnemen met de advieslijn 016 28 61 61 of mailen naar advies@boerenbond.be.