Hernieuwde oproep voor VLIF-steun aan agrovoedingsprojecten

28 september 2022

Dit najaar lanceert de overheid wederom de VLIF-steun aan de agrovoedingssector.

Groepen van landbouwers en actoren uit de agrovoedingssector die een investering plannen die de agrovoedingsketen duurzamer maakt en een directe meerwaarde betekenen voor de landbouwer als leverancier van de te verwerken landbouwproducten, kunnen van 17 oktober tot en met 10 november 2022 een projectsubsidie van 30% aanvragen bij het Departement Landbouw en Visserij. Minister Brouns maakt hiervoor 2.300.000 euro VLIF-steun vrij.

Wat is het doel van deze oproep?

Deze oproep wil investeringen en innovatie in de verwerking en afzet van landbouwproducten stimuleren door:

  1. Het verhogen van de toegevoegde waarde, kwaliteit en voedselveiligheid van landbouwproducten

  2. Het valoriseren of verminderen van afval of reststromen in de agrovoedingssector

Een bijkomende randvoorwaarde is dat de investeringen die gedaan worden een directe meerwaarde moeten betekenen voor de landbouwer, die als leverancier van de te verwerken of af te zetten producten optreedt.

Om innovatie de vrije hand te geven is deze oproep een open oproep die niet gericht is op bepaalde investeringsfocussen.

Wie kan voorstellen indienen in het kader van deze oproep?

De oproep richt zich op 3 doelgroepen:

  1. Verwerkers die behoren tot bepaalde NACE-BEL codes

  2. Groepen van landbouwers

  3. Een combinatie van bovenstaande groepen

Samenwerkingsverbanden tussen verwerkers en landbouwers worden daarom sterk aangemoedigd.

Welke kosten kunnen ingebracht worden voor (gedeeltelijke) terugbetaling?

De volgende kosten worden gezien als subsidiabel:

  1. De constructie of verwering (inclusief leasing) van onroerende en roerende investeringen zoals gebouwen, installaties, machines en uitrusting

  2. De ontwikkeling of verwering van software en sturingsprogramma’s verbonden aan bovenstaande (on)roerende investeringen

  3. De algemene kosten verbonden aan de bovenvermelde investeringen, zoals studie- en begeleidingskosten

Let op: enkel investeringen die gedaan zijn nadat de selectie van een project werd bevestigd, kunnen ingebracht worden. Tweedehands materiaal dat gebruikt wordt komt eveneens niet in aanmerking voor financiële tussenkomst.

Welke omvang van steun mag ik verwachten?

Deze oproep voorziet een terugbetaling van 30% van de subsidiabele projectkosten. Er wordt daarbij een plafond ingesteld van 300.000 euro per aanvraag en per begunstigde. De investeringskost per aanvraag dient bovendien minimaal 50.000 euro te bedragen en mag maximaal 1.000.000 euro zijn.

Binnen welke periode moeten geselecteerde projecten uitgevoerd worden?

Geselecteerde projecten dienen maximaal twee jaar en zes maanden na bekendmaking van de selectie uitgevoerd te zijn.

Waar en tegen wanneer moet ik mijn aanvraag ingediend hebben?

De subsidie aanvraag moet worden ingediend via een ingevuld aanvraagformulier. Dit dient te worden opgeladen in het het e-Loket tussen 17 oktober en 10 november.

Vragen?

Je kan de volledige beschrijving van de oproep terugvinden op de website van het departement Landbouw en Visserij. Zijn er toch nog onduidelijkheden? Geef ons een seintje! Voor meer informatie kan je contact opnemen met consulenten Marleen (marleen.gysen@boerenbond.be) en Melanie (melanie.van.raaij@boerenbond.be)