Menu

Herfsttoepassing tegen onkruid in wintertarwe

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Ondertussen zijn ook de eerste percelen wintertarwe gezaaid. Kies naargelang de kwaliteit van het zaaibed, de weersverwachting en de draagkracht van het perceel voor een onkruidbehandeling na de zaai of na de opkomst. Een behandeling in het najaar heeft niets dan voordelen: er is geen onkruidconcurrentie meer in het voorjaar en je remt de opbouw van resistentie.

Geert Verhiest, Sanac Fyto

Onkruidflora naargelang grondsoort

De onkruidflora is niet overal dezelfde. In de polders moeten graantelers zich vooral focussen op duist, straatgras en raaigras. Windhalm komt daar niet voor. De bestrijding van duist is in deze regio dan ook bijzonder moeilijk … en duur. De belangrijkste breedbladige onkruiden zijn klimop-ereprijs, kleefkruid, kamille, duivenkervel en klaproos. Op een zandleemgrond moet je eveneens rekening houden met alle onkruidgrassen, maar het slagingspercentage met de gangbare middelen is hier veel groter. De breedbladige onkruiden die overheersen zijn overal kamille, klein kruiskruid, paarse dovenetel en ereprijs. Op een zandgrond zijn windhalm en straatgras heel dominant. Kamille, klein kruiskruid, paarse dovenetel en akkerviooltje zijn de belangrijkste breedbladige onkruiden. Tabel 1 schetst de dominante onkruiden naargelang de grondsoort.

Resistentieopbouw afremmen

Een herfstbehandeling tegen onkruid wordt nu ook een zeer belangrijke stap om de werkzaamheid van graanherbiciden op lange termijn te kunnen blijven garanderen, want in veel regio’s wordt het aandeel resistente onkruiden groot. Als je geen herfstbehandeling toepast, heb je in het voorjaar sterk ontwikkelde onkruiden die een hele winter kunnen concurreren met het gewas. Ook dit gegeven zorgt voor opbrengstverlies.

Resultaten voorjaarstoepassingen niet meer altijd perfect tegen grassen

We hebben nu al meerdere jaren op rij ons lesje geleerd: in het voorjaar is de bestrijding van duist op vele percelen niet meer compleet. We zagen – ondanks ogenschijnlijk goede resultaten – deels bestreden duist onderin het gewas die toch bloeit en zaad produceert. Op het eerste gezicht lijken deze duistplanten nochtans heel goed bestreden, maar al te vaak zien we onderin het gewas nog aren tevoorschijn komen die toch nog kiemkrachtig zaad produceren. Op sommige percelen zijn de gevoelige duistplanten ondertussen verdwenen (na vele jaren van succesvolle voorjaarsbehandelingen) en hebben moeilijke grassen standgehouden en zich verder uitgezaaid. Het resultaat is een volledig tolerante of resistente populatie van duist. Dit gegeven bestaat ook voor windhalm in andere streken van ons land.

Werkingsgraad van enkele werkzame stoffen

Het is van groot belang dat je de onkruidflora, en zeker de bezetting van onkruidgrassen, goed kan inschatten. Veel telers kennen ondertussen wel de probleemonkruiden op hun percelen. Deze kennis is heel belangrijk om correcte preventieve beslissingen te gaan nemen.

In mengsels is het vaak moeilijk om te weten welke werkzame component werkzaam is tegen een bepaald onkruid. In tabel 2 kan je de werkingsgraad van de individuele werkzame stof afleiden.

Flufenacet is sterkste speler tegen grassen

Flufenacet is een werkzame stof die zeer sterk scoort tegen de moeilijkste grassen. De werkzame stof wordt opgenomen door de worteltjes en de hypocotyl van jong kiemend onkruidgras. Een preventieve toepassing van het middel is dus interessanter dan wanneer het zou worden toegepast op al iets grotere duistplantjes van twee blaadjes. Daarom is slaagkans beter na het zaaien. Voorheen waren de middelen op basis van flufenacet slechts na de opkomst toegelaten. Liberator, Malibu, Quirinus en Pontos hebben nu een toelating na zaai. Voor een veilig gebruik moet het zaad best voldoende bedekt zijn na dezaai.

Tabel 3 geeft een overzicht van alle toegelaten flufenacetcombinaties in wintertarwe.

Avadex Factor is een nieuwe troef

Tri-allaat – de werkzame stof van Avadex – is eveneens een belangrijke troef tegen grassen, maar dit middel kon voorheen alleen maar veilig worden toegepast in wintergerst. Bovendien moest het middel voor het zaaien worden ingewerkt. Dit jaar werd een nieuwe formulering van Avadex toegelaten: Avadex Factor, een CS-formulering die ook veilig kan worden toegepast in wintertarwe. Nu zit de werkzame stof ingekapseld in een microcapsule en daardoor komt de vluchtige werkzame stof slechts langzaam vrij. Dit is ook de reden waarom Avadex Factor niet moet ingewerkt worden. Avadex werkt op alle klassieke grassen (duist, windhalm, straatgras, wilde haver) en zelfs paarse dovenetel, ereprijs en kleefkruid worden goed onderdrukt. In zware grond wordt Avadex Factor aanbevolen aan 3,6 l in combinatie met een partner op basis van flufenacet. Op zandleem volstaat een dosis van 2,7 l, eveneens in combinatie met partner op basis van een gereduceerde dosis van flufenacet.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: