Menu

Herformuleren is wenselijk

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Sinds het voorjaar blijft de kostprijs voor varkensvoeders dalen. Herformuleren van de samengestelde rantsoenen leidde voor bijna alle formules tot grote wijzigingen in de voedermiddelensamenstelling en tot een redelijke prijsverlaging. Het verlaagt de kosten tot maximaal 5,74%.

Dirk Fremaut, UGent

Fase 1

Zelfmengers stellen dit rantsoen volledig zelf samen. Als ze de samenstelling van hun veevoeder niet wijzigen, betalen ze voor het voeder nu 227,97 euro/ton (t.o.v. 238,76 euro/ton in maart). De kostprijs van deze formule is dus afgenomen met 10,79 euro/ton (-4,52%). Na optimalisatie van de formule betalen ze 222,97 euro voor het voeder, waardoor ze voor de nieuwe formule 5 euro/ton minder betalen dan voor het niet-herberekende rantsoen.

De samenstelling van het geoptimaliseerde voeder vind je in de tabel. Gerst stijgt in de VL1-formule tot het maximale aandeel (35%). In het rantsoen van maart werd 33,72% mais en 6,39% tarwekortmeel gebruikt. De huidige formule bevat veel minder mais (10%, minimumeis) en iets minder tarwekortmeel (5,93%). Het tarwe-aandeel steeg van de minimale hoeveelheid van 10% tot 30,27%. Tarweglutenfeed blijft op hetzelfde maximale niveau, namelijk 8%. Door de sterke prijsdaling van de zuivere aminozuren, resulteerde de lagere prijs van de sojaproducten niet tot een toename ervan in het voeder. In maart bevatte de formule nog 11,30% sojaschroot. Op dit moment is het aandeel gedaald tot 4,43%. Volvette sojabonen blijven minimaal (5%) aanwezig. Voedererwten werden niet opgenomen. De eiwitvoorziening in deze formule is afkomstig van sojaschroot (4,43%), koolzaadschroot (5%) en volvette sojabonen (5%). Het totale ruweiwitgehalte van het VL1-rantsoen bedraagt 16% (17,18% in maart). Het totale fosforgehalte nam iets af en bedraagt nu 0,44%.

Tegenover de referentiegrondstoffenkostprijs van de veevoeders in maart 2012 blijken de grondstoffen van de bovenstaande formule 17,79% goedkoper te zijn. Wanneer de huidige prijs voor mais van 179 euro/ton zakte naar minstens 168,86 euro/ton, zouden ze rendabel zijn en zouden we 18,99% mais opnemen in de formule.

Fase 2

Als het rantsoen niet geherformuleerd wordt, kost het voeder 213,04 euro/ton (t.o.v. 226,55 euro/ton in maart, dus -5,18%). Na optimalisatie kost de VL2-formule 205,98 euro/ton. Je vindt de samenstelling van dit voeder in de tabel.

In de VL2-formule is het aandeel mais gedaald tot 1,58% (33,85% in maart). Het tarwe-aandeel steeg van 10% tot 35% (maximale eis), terwijl het aandeel gerst steeg van 24,55% tot 35% (eveneens de maximale eis). Tarwekortmeel wordt iets minder opgenomen en het aandeel sojaschroot daalde van 14,15% naar 6,41%. Koolzaadschroot en voedererwten maken opnieuw deel uit van het rantsoen, respectievelijk 5% en 0,12%. De eiwitvoorziening in deze formule is bijgevolg afkomstig van sojaschroot (6,41%), koolzaadschroot (5,00%) en voedererwten (0,12%). Het totale eiwitgehalte van deze formule bedraagt 15% (15,46% in maart). Tegenover de referentiegrondstoffenkostprijs van de veevoeders in maart 2012 blijken de grondstoffen van de bovenstaande formule 20,83% goedkoper te zijn.

Fase 3

Indien het rantsoen niet geherformuleerd wordt, kost het voeder nu 202,71 euro/ton (t.o.v. 215,06 euro/ton in maart of -5,74%). Na optimalisatie kost deze formule 197,49 euro/ton (- 5,22 euro/ton). Je vindt de samenstelling van dit voeder in de tabel. Tarwe wordt maximaal opgenomen in deze formule (35%). Het aandeel gerst steeg tot 25% (maximaal aandeel). Het aandeel mais daalde van het maximaal gehalte (40%) tot 8,23%. Het gehalte aan tarwekortmeel steeg tot 7,46% terwijl het aandeel tarweglutenfeed (9,13%) ongeveer gelijk bleef. Sojaschroot, luzerne en voedererwten werden niet opgenomen. Het eiwit wordt vooral aangebracht door koolzaadschroot (8%). Het totale eiwitgehalte van deze formule bedraagt 13,48 (-0,50 eenheden), terwijl het totale fosforgehalte 0,45% bedraagt. Tegenover de referentiegrondstoffenkostprijs van de veevoeders in maart 2012 blijken de grondstoffen van de bovenstaande formule 19,97% goedkoper te zijn.

Zeugenvoeders

Momenteel betaal je 199,61 euro/ton voor de grondstoffen voor drachtmeel en 219,56 euro/ton voor lactomeel. Als we ons baseren op de formule van maart, blijken de grondstoffen voor drachtvoeder (na optimalisatie) eveneens in prijs afgenomen te zijn. We noteren een kostendaling van 11,67 euro/ton (-5,52%) voor het drachtvoeder. In diezelfde periode werd het lactovoeder 12 euro per ton goedkoper (-5,19%).

Vooral het sojaschrootaandeel in het lactovoeder verschilt sterk van de formule in maart. Momenteel bevat het lactovoeder geen sojaschroot (in plaats van 8,24%) en 11,02% volvette sojabonen (in plaats van 2,38%). Het eiwit in het drachtmeel wordt alleen gehaald uit koolzaadschroot (7,12%). In het lactomeel werd het eiwit voornamelijk aangebracht door koolzaadschroot (7%), volvette sojabonen (11,02%) en voedererwten (10%). Mais wordt slechts voor 10% opgenomen in het lactovoeder en voor 19,49% in het drachtvoeder. In het lactomeel zit 5% tarwekortmeel, in het drachtvoeder 15%. Het lactovoeder bevat momenteel 5% tarweglutenfeed, het drachtvoeder slechts 1,31%. Het lactomeel bevat 4,32% (8% in maart) suikerbietpulp. In het drachtvoeder steeg het aandeel suikerbietpulp van 1% (minimale norm) tot 11,04%. Luzernepellets werden niet langer opgenomen in het drachtvoeder.  

Wanneer de prijs voor erwten in het drachtmeel zakt naar 201,95 euro/ton, zouden we 4,80% erwten opnemen in de formule. Voor volvette sojabonen en sojaschroot ligt de lat op respectievelijk 316,33 euro en 215,42 euro/ton, waarna respectievelijk 2,10% en 1,21% toegevoegd zouden worden. Voor sorghum ligt de lat op 203,68 euro voor lactomeel en 183,33 euro voor drachtmeel. Dan zou respectievelijk 1,90% en 7,54% toegevoegd worden.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: