Herbekijk ons webinar GLB2: wie is de actieve landbouwer?

15 november 2022
In een tweede webinar over het GLB stonden we stil bij de definitie van actieve landbouwer. Want die wordt anders.