gbgb

Helden van onze velden: een stand van zaken in smart farming

26 augustus 2022
VLAM, ILVO en Inagro nodigden de pers bij Inagro uit om er een stand van zaken te geven over precisielandbouw.