Menu

Heb jij ruimte voor een pop-upkampplaats?

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
Als gevolg van de maatregelen om de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in te dijken, zitten heel wat afdelingen van jeugdbewegingen plots zonder kampplaats. Kan jij hen uit de nood helpen?

Heel wat afdelingen van jeugdbewegingen zitten plots zonder kampplaats voor deze zomer. Dat is een rechtstreeks gevolg van de maatregelen om de Afrikaanse varkenspest bij everzwijnen in te dijken. De Ardennen zijn nu eenmaal een geliefkoosd terrein voor veel jeugdbewegingen. We willen hen helpen in hun zoektocht naar alternatieven. Heb jij ruimte om een groep te ontvangen op je bedrijf? Veel afdelingen zullen de kans om ergens in Vlaanderen op kamp te gaan met beide handen grijpen.

Mag dat wel?

De wetgeving rond ruimtelijke ordening bepaalt dat in agrarisch gebied geen recreatie kan gebeuren, bijvoorbeeld met een hoevecamping. De provincie Limburg laat dat wel toe onder specifieke voorwaarden, maar voor jeugdkampen geldt in heel Vlaanderen een uitzonderingsregeling. Groepen die onder toezicht staan van één of meer begeleiders, mogen namelijk maximaal 75 kalenderdagen per jaar kamperen in agrarisch gebied. Als jij je weide dus maximaal 75 dagen per jaar verhuurt, heb je geen enkele verplichting, behalve aan de burgemeester melden wanneer er kampen plaatsvinden. Je hoeft aan de burgemeester geen toestemming te vragen.

En betalingsrechten?

Wanneer voldaan is aan de volgende voorwaarden, komen de betalingsrechten van een subsidiabel landbouwperceel niet in het gedrang als er niet-landbouwgerelateerde activiteiten georganiseerd worden op (een deel van) dat perceel.

  • De activiteiten op het perceel zijn tijdelijk van aard en duren in totaal, al dan niet aaneensluitend, niet langer dan drie maanden van het betrokken kalenderjaar.
  • Na elke niet-landbouwgerelateerde activiteit kan op het perceel opnieuw een landbouwactiviteit uitgeoefend worden.

Voor je betalingsrechten is het dus geen probleem wanneer het perceel minder dan drie maanden ingenomen wordt voor jeugdkampen.

Meer informatie en aanmelden

Je vindt meer info rond regelgeving op

Specifieke vragen met betrekking tot KLJ kan je kwijt op kampen@klj.be.

Je kan je kampterrein aanmelden kan op: https://partage.lesscouts.be/nl/soscamps/. Uit naam van de jongeren alvast hartelijk dank.

Wat is een kampterrein?

•  een kort gemaaid grasveld
•  minstens voor een gedeelte vlak (voor tenten)
•  inpasbaar in de landbouwbedrijfsvoering (gemakkelijk bereikbaar, geschikte bodem ...°
•  bij voorkeur groter dan 1 ha (er is vooral vraag naar grote terreinen)
•  bij voorkeur rustig gelegen
•  in het ideale geval in de buurt van (zwem)water en/of een (speel)bos

 

Deel deze pagina: