Menu

Heb jij nog silobanden liggen?

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 

Nog tot eind dit jaar kan je in het huidige project Silobanden van OVAM en Recytyre een aanvraag doen om een groot deel van de kosten van het afvoeren van versleten silobanden te laten terugbetalen. Boerenbond gaf aan dat er nog veel silobanden liggen en dat deze nog goed gebruikt worden omdat ze sowieso één van de gemakkelijkste silobedekkingen zijn. Om te weten hoe groot de voorraad nog is en hoe groot de behoefte nog is om deze silobanden met steun af te voeren in de komende jaren, organiseren het kabinet van landbouwminister Schauvliege, OVAM, Recytyre, Boerenbond en ABS een enquête bij de leden-rundveehouders.

Deelnamen aan de enquête kan tot 11 november via deze link. De antwoorden zullen anoniem worden behandeld. De resultaten zullen later via een nieuwsbrief worden meegedeeld.

Jullie antwoorden zullen ons goed vooruit helpen in de lopende onderhandelingen. Daarom doen we dan ook een warme oproep om deel te nemen aan deze enquête. Je antwoord is van belang, zowel als je al gebruik maakte van de regeling, alsook als je dit nog niet deed. 

Deze vragenlijst peilt naar het aantal aanwezige en reeds afgevoerde silobanden per type, het gebruik van alternatieven en de intentie om nog silobanden af te voeren. Samen met de gegevens van de OVAM krijgen we zo een beter beeld van het mogelijk aantal af te voeren banden in onze sector. Op basis van die informatie zal beslist worden of het project verlengd moet worden.

Tot eind december kan je aanvraag indienen voor afvoer silobanden

Vele melk- en vleesveehouders gebruiken auto-, tractor- en vrachtwagenbanden om de plastic folie op hun kuilen op zijn plaats te houden. Die al dan niet beschadigde banden moeten vroeg of laat verwijderd worden, maar de afvoer van deze banden vormde jarenlang een probleem. In 2012 zijn de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschapppij (OVAM) en Recytyre gestart met een project dat de verwijdering van autobanden financieel ondersteunde. Een eerste project liep tot eind 2015. Het tweede goedgekeurde tweede project loopt tot eind 2018. Intussen lopen er besprekingen over verlenging van het huidige project. Boerenbond is vragende partij, daarom ook de enquête.  Maar de enige zekerheid is dat er nu een project is en dat er nog budget beschikbaar is. Als je nog snel silobanden wil verwijderen in dit lopende project, kan je nog tot nieuwjaar een aanvraag indienen. (pdf)

Lees ook het onderwerp 'Wat moet ik weten over de afvalstoffen op mijn land- of tuinbouwbedrijf?'

Deel deze pagina: