De wolf is een beschermde diersoort. Hierdoor heb je bij schade recht op een vergoeding. Dit zijn enkele aandachtspunten in de regelgeving.

  • Alleen een landbouwer die een verzamelaanvraag ingediend heeft, kan een schadevergoeding aanvragen.
  • DNA-analyse moet uitwijzen dat het om een aanval van de wolf gaat. De overheid draagt de kosten van dit onderzoek.
  • De schade wordt marktconform vergoed. Ook dierenartskosten worden vergoed. Er moet wel een duidelijk verband zijn met de aanval. We raden je aan om je dierenarts de geleden schade te laten vaststellen.
  • Het eigen risico (franchise) is vastgesteld op 5% van de totale schade die de overheid bepaalt, met een minimum van 250 euro per schadelijder per jaar. Een vergoeding van minder dan 50 euro wordt niet uitbetaald. Indien je verwacht dat de geraamde schade minder dan 300 euro bedraagt, is het niet erg zinvol om een schadedossier in te dienen, tenzij je hoopt dat de raming van de schade toch nog hoger uitkomt.