Menu

Haard van rundertuberculose vastgesteld in Oost-Vlaanderen

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Regio: 
Op 4 juni heeft Sciensano, het nationaal referentielaboratorium, de aanwezigheid van tuberculose bij drie runderen afkomstig van een melkveebedrijf in de provincie Oost-Vlaanderen gemeld.

FAVV

Opnieuw is een haard opgedoken van rundertuberculose in een vrij groot melkveebedrijf in de provincie Oost-Vlaanderen. Opmerkelijk bracht ook dit keer de slachthuiscontrole de besmetting aan het licht. Bij drie oudere reforme koeien werden abcesletsels gezien aan de slachtlijn. Op 4 juni werd dan runder-tbc bevestigd door het nationale referentielaboratorium Sciensano en heeft het FAVV de blokkering verlengd. Het betrokken bedrijf kocht veel vaarzen aan en vermoedelijk is de infectie via aankoop binnengeslopen.

Het FAVV blokkeert onmiddellijk een bedrijf wanneer er sprake is van verdenking van aantasting door tuberculose bij een of meerdere runderen. Onmiddellijk wordt dan ook een tracing back epidemiologisch onderzoek gedaan, waarbij het FAVV bedrijven opspoort die in het verleden contact hebben gehad (bijvoorbeeld bedrijven die tot 10 jaar terug dieren aangeleverd hebben). Ook wordt er gekeken naar welke bedrijven er dieren geleverd zijn (tracing on). Dit onderzoek – dat nog steeds loopt – heeft tot nu toe al 44 contactbedrijven geïdentificeerd. Op de haard zelf worden alle dieren bemonsterd (bloedanalyse). Als hier nog aangetaste dieren naar boven komen, wordt het bedrijf volledig geruimd.

In de contactbedrijven wordt ook een bloedstaalname opgelegd, zoals vastgelegd in het nieuwe KB van 17 januari. Alle dieren ouder dan zes maanden moeten door de bedrijfsdierenarts worden bemonsterd. Op deze stalen wordt sinds dit jaar een gamma-interferontest en een eenvoudige antistoffentest (Elisa) uitgevoerd. In afwachting van de resultaten is het rundertuberculosevrij statuut opgeschort en kunnen geen dieren het bedrijf verlaten, tenzij in een een-op-eenrelatie (rechtstreeks naar het slachthuis of naar de kalvermesterij) én tenzij uitdrukkelijke goedkeuring van het Agentschap. Dit geldt ook voor de nuchtere kalveren. Melk moet gepasteuriseerd worden.

In december vorig jaar werd een eerste haard ontdekt, een melkveebedrijf in de provincie Luik. Daaropvolgend werden twee bedrijven, die dieren aankochten bij de eerste haard, positief bevonden. Eén bedrijf in Limburg, het andere opnieuw in de provincie Luik. Deze drie bedrijven zijn ondertussen volledig geruimd en kunnen/konden opnieuw opstarten na reiniging en ontsmetting. Het dierziektenfonds komt enkel tussen voor 90% van de vervangingswaarde (met maximum) en de staalnames, niet voor verdere economische verliezen.

Belang van isolatie

Aankoop blijft met stip op één wat het risico betreft om ziekten zoals rundertuberculose, maar ook IBR en BVD binnen te halen. Transport en een nieuwe stalomgeving bezorgen dieren stress, en stress veroorzaakt een mindere weerstand waardoor dieren gevoeliger worden voor infecties of waarbij verborgen infecties kunnen opduiken. Wettelijk is opgelegd dat een rund pas aan het beslag kan worden toegevoegd als de vastgelegde aankooponderzoeken gunstige resultaten hebben opgeleverd. In het kader van het IBR-programma betekent dit dus een isolatie van minimaal 28 dagen. Dit is ter bescherming van de eigen veestapel, en hier mag niet lichtzinnig mee worden omgegaan. Hierbij dus een oproep aan alle veehouders om grondig na te denken over de procedures en isolatie bij aankoop.

Meer informatie

Sector: 
Regio: