Menu

H3-virus vergt een kordate aanpak

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Het aantal bedrijven dat besmet is geraakt door het laag pathogene H3-virus blijft verder oplopen. Zonder een efficiënte bestrijding is het een kwestie van tijd vooraleer het virus naar andere regio’s overslaat en mogelijk ook opduikt in andere lidstaten.

Wouter Wytynck, adviseur Dierlijke Veredeling Studiedienst Boerenbond

De gevolgen op de getroffen bedrijven zijn zeer groot. Het merendeel van de getroffen bedrijven zijn leghennen- en vermeerderingsbedrijven. Ook kalkoenen zijn gevoelig voor het virus. Door de hoge mortaliteit, wat ongewoon is voor dit type virus, en het feit dat de dieren volledig uit de leg vallen, zorgt ervoor dat de schade op de bedrijven snel oploopt. Daarbij komt dat, eens de leggende dieren terug zijn hersteld, de leg niet meer op gang komt.

Gecoördineerde bestrijding met compensatie voor de waarde van de dieren

Daarom blijven wij bij de bevoegde overheden sterk aandringen om snel werk te maken van een gecoördineerde bestrijding met een compensatie voor de waarde van de dieren. Dat laatste is voor ons zeer essentieel. Pas wanneer er zicht is op een vergoeding kunnen we akkoord gaan met een verplichte ruiming van alle positieve bedrijven waar symptomen aanwezig zijn.

Doordat Europa geen groen licht geeft voor de inzet van het Sanitair Fonds hebben we gevraagd dat andere pistes snel worden bekeken. Zo hebben we gevraagd om snel middelen ter beschikking te stellen via een lening aan de sector. Daarnaast moet de ziekte gekwalificeerd worden als een ongekende ziekte met hoge mortaliteit, wat mogelijks wel binnen de Europese krijtlijnen valt.

 

Meer informatie

Sector: