Gunstig klimaat in zuivelsector, maar ook onzekerheid

7 oktober 2022
Roel Vaes en François Huyghe gaven op een webinar hun kijk op de (inter)nationale zuivelmarkt.