Menu

GRUP omgeving vliegveld Malle

Terug naar Actualiteit
Regio: 
De Vlaamse regering nam in 2013 een startbeslissing voor de herinrichting en herbestemming van het militair vliegveld in Malle. In uitvoering hiervan is men overgegaan tot de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Omgeving vliegveld Malle om de bestemmingen vast te leggen.

Lore Van Looveren

Het openbaar onderzoek liep van 30 april tot 28 juni 2019. Gedurende deze periode kon je opmerkingen, bezwaren en adviezen indienen.

GRUP Omgeving vliegveld Malle definitief goedgekeurd

Op vrijdag 31 januari 2020 keurde de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) omgeving vliegveld Malle definitief goed. Hiermee wordt het militair domein herbestemd als natuurgebied.  Ook de bestemmingen van het omliggende gebied worden hiermee vastgelegd. Bekijk het plan in detail en lees de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften.

U kan de beslissing van de Vlaamse regering samen met de documenten terugvinden op de website: https://beslissingenvlaamseregering.vlaanderen.be/  

Plangebied

Naast het militair domein werden ook de omliggende landbouw-, natuur-, en bosgebieden opgenomen in het GRUP. Het volledige plangebied ligt op het grondgebied van de gemeenten Malle, Zoersel, Zandhoven, Vorselaar en Lille. Het vliegveld zelf zal een natuurbestemming krijgen waar in bepaalde zones ook recreatief medegebruik mogelijk blijft onder bepaalde voorwaarden.

 

 

Consulenten

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Regio: