Menu

Groene Kring blaast 50 kaarsjes uit

Terug naar Actualiteit
Om de jarenlange inzet voor en door de jongeren met een hart voor de land- en tuinbouw te vieren, plant Groene Kring een jubileumjaar vol activiteiten.

Nele Kempeneers

De grootste organisatie voor jongeren met een hart voor land- en tuinbouw viert dit jaar haar 50ste verjaardag. Al een halve eeuw lang verenigt Groene Kring jonge land- en tuinbouwers uit Vlaanderen en Oost-België voor ontspanning, opleiding en belangenverdediging. Het belooft dus, als corona niet teveel roet in het eten strooit, een echt feestjaar te worden. We spraken met Groene Kringvoorzitter Bram Van Hecke over het verleden, heden en de toekomst van onze boerenjeugd.

Om de jarenlange inzet voor en door de jongeren met een hart voor de land- en tuinbouw te vieren, plant Groene Kring een jubileumjaar vol activiteiten. Het startschot werd al gegeven met een nieuw en tijdelijk logo. In de komende maanden worden nog meerdere activiteiten gepland om de vijftigste verjaardag van de organisatie te vieren. Zo krijgen alle leden een unieke kalender cadeau, wordt er een stickeractie uitgerold, verschijnt er een boek en vieren alle Groene Kringleden samen feest in de tweede helft van het jaar.

Een beetje geschiedenis

In het begin van vorige eeuw verenigden boeren en boerinnen zich in de Boerenbond en de Boerinnenbond. In 1927 vonden deze verenigingen het nodig dat er naast een volwassenenwerking voor land- en tuinbouwers ook een werking voor jonge boeren en boerinnen moest zijn. Zo werd de Boerenjeugdbond (BJB) geboren. De BJB-werking beoogde de ‘totale ontplooiing van land- en tuinbouwjongeren’. Die Boerenjeugdbond, nu bekend als KLJ, schoof echter steeds meer op naar de plattelandsjeugd. Om ook de zonen en dochters van landbouwers meer aan te spreken, werd Groene Kring opgericht. Dat is ook de reden dat Groene Kring vandaag nog steeds in dezelfde vzw zit als KLJ en ze ook hun hoofdkantoor delen. Tot begin jaren 90 was er zelfs een gemeenschappelijke voorzitter.

Vrijwilligers zijn de motor

In 1993 kreeg Wim Ceulemans, die vandaag werkzaam is op het Innovatiesteunpunt van Boerenbond, de eer om als eerste Groene Kringvoorzitter aan te treden. Vandaag vervult Bram Van Hecke die rol. Hij groeide op op het gemengde melkvee- en varkensbedrijf van zijn ouders in Oudenburg en werd in juni 2019 de achtste Groene Kringvoorzitter. Zijn ervaring als voorzitter leerde hem de organisatie door en door kennen. “Ik vergelijk Groene Kring met een raceauto waarvan de vrijwilligers de motor zijn”, zegt Bram. “We kunnen zeer snel en flexibel reageren op actuele thema’s, maar onze vrijwilligers zijn de basis waarop we steunen. Zonder hen staan we nergens. Dat zorgt ervoor dat alles wat we doen, sterk leeft bij onze leden. Groene Kring telt meer dan 3400 leden en vrijwilligers. Zij trekken niet enkel alle activiteiten, maar bepalen ook ons syndicale werk. De lijnen tussen hen en het nationaal bestuur zijn zeer kort en daarom kunnen we zo snel schakelen.”

Syndicale ontwikkeling

Door de jaren heen heeft Groene Kring een hele evolutie doorgemaakt. “Waar de focus vroeger vooral op het verenigingen van jonge land- en tuinbouwers en het bieden van vorming lag, zetten we nu ook steeds meer in op belangenverdediging”, weet Bram. “Groene Kring is als organisatie in die 50 jaar zeer sterk geprofessionaliseerd.” En dat is ook nodig, want de uitdagingen waarmee jonge landbouwers te maken krijgen zijn groter dan ooit. De syndicale pijler van Groene Kring ontwikkelt zich steeds sterker. “We merken dat er meer dan vroeger aandacht is voor wat jonge boeren denken of nodig hebben. Er zijn meer ogen op ons gericht”, zegt Bram. “En gelukkig maar, want er is heel wat werk aan de winkel. De generatiewissel op land- en tuinbouwbedrijven is een grote uitdaging, en daarin moeten onze leden zo goed mogelijk ondersteund worden. Maar ook de toegang tot landbouwgrond en ondernemerszekerheid bezorgt onze leden heel wat kopzorgen. We proberen het beleid hier ook bewust van te maken. Daarin wordt er uiteraard ook veel samengewerkt met Boerenbond.”

Vader en zoon

Groene Kring en Boerenbond hebben een nauwe band. Voorzitter Bram Van Hecke omschrijft die als volgt. “Ik denk dat je onze relatie het best vergelijkt als die tussen vader en zoon. 90% van de tijd zitten we volledig op dezelfde lijn, maar soms verschillen we ook van mening. Dat is in de meeste gezinnen ook zo, maar een hechte familie versterkt elkaar en leert van afwijkende ideeën. Een vader kijkt soms wat volwassener naar een bepaalde situatie, terwijl de jeugd al eens uit de band wil springen. Maar de relatie tussen Groene Kring en Boerenbond is zeer sterk en over het algemeen trekken we altijd aan hetzelfde zeel.”

Niet enkel boeren

Opvallend is ook dat het doelpubliek van Groene Kring vandaag niet meer hetzelfde is als een halve eeuw geleden. Leden zijn niet meer enkel zonen en dochters van land- en tuinbouwers, maar ook jongeren met sympathie voor de sector, zonder een ouderlijk of eigen bedrijf. “Dat is een bewuste keuze geweest”, weet Bram. “We verwelkomen nu jongeren ‘met een hart voor land- en tuinbouw’, omdat het jammer zou zijn om hen uit te sluiten. Ze maken een belangrijk deel uit van de organisatie en zorgen voor een interessante mix. We waken er wel over dat de structuren opgebouwd zijn uit jonge land- en tuinbouwers. Die representatie in onze werkgroepen en besturen is noodzakelijk. We willen immers de stem van de jonge landbouwers duidelijk horen. Anderzijds zijn we niet enkel een syndicale organisatie en willen we ook jongeren met elkaar verbinden. Dat evenwicht is belangrijk.”

Uitdagingen in overvloed

Dat Groene Kring ook de komende jaren nog heel wat kan betekenen voor zijn leden, is duidelijk. Bram ziet voor 2021 alvast enkele grote dossiers die de agenda zullen domineren. “Het Europese landbouwbeleid zal dit jaar zijn concrete vorm krijgen en dat zal heel wat consequenties hebben voor jonge landbouwers. Er zijn wel heel wat voornemens om de jonge generatie te steunen, maar we willen die beloften graag ook op papier zien. Ook de definitie van actieve landbouwer is voor ons heel belangrijk”, zegt Bram. “Maar ook de vraag naar ondernemingszekerheid zal dit jaar zeer vaak in de aandacht komen. Als je ziet hoeveel getuigenissen van jonge landbouwers er al zijn geweest die geen omgevingsvergunning krijgen om hun ouderlijke bedrijf verder uit te kunnen bouwen, weet je hoe schrijnend de situatie is. Ten slotte is er ook de blijvende vraag naar respect voor land- en tuinbouwers. Die leeft bij jongeren extra hard, want zij willen dat het beroep waarvoor ze zich de komende tientallen jaren engageren, een goed imago heeft. De coronacrisis heeft gezorgd voor een golf van respect voor lokaal voedsel en zijn producenten, maar we moeten dat effect ook op lange termijn vasthouden. Uitdagingen in overvloed dus, en we kijken er naar uit om aan de volgende 50 jaar te beginnen.”

50 jaar jong!

Groene Kringvoorzitter Bram Van Hecke werkt nauw samen met ondervoorzitter Sam Magnus. Sam is landbouwer en al sinds zijn zestiende lid van Groene Kring.

“Het samenzijn met gelijkgezinden, kunnen praten over specifieke problemen en kunnen leren van elkaar is niet altijd mogelijk met andere kameraden, maar wel bij Groene Kring. We verdedigen specifiek de belangen van de jonge boeren en tuinders. We slagen hier ook steeds beter in, en ik merk dat we gerespecteerd worden. We zorgen er ook voor dat we altijd onderbouwd uit de hoek komen. Daarnaast vind ik het belangrijk om de landbouw met een juiste uitstraling en goed imago te promoten naar de buitenwereld. Het ongebreidelde enthousiasme om overal voor 300% voor te gaan, zowel in het ondernemen als in het organiseren van evenementen of het verdedigen van belangen, dat siert onze organisatie.”

Deel deze pagina: 

Meer informatie