Groeit mierik, lavas of grote engelwortel ook op jouw veld?

29 juni 2023

Aromatische wortelgewassen bieden meerwaarde voor zowel landbouwer als verwerkende industrie. Ze lenen zich dan ook uitstekend tot multivalorisatie en zijn een beloftevolle nieuwe teelt die kan ingeschakeld worden in het rotatieschema. Met het project Aroma-roots, waarvan net het startschot werd gegeven, verdiepen we ons in de teelt van deze innovatieve wortelgewassen. Landbouwers met ambitie kunnen vandaag intekenen op het project en meteen met de gewassen aan de slag gaan. 

Aromatische wortelgewassen

Gewasdiversificatie als uitgangspunt

Om eenzijdige uitputting van de bodem te voorkomen, werden een heel aantal vergroeningsmaatregelen door de EU opgelegd. Een mogelijke manier om aan deze maatregelen tegemoet te komen, is voor landbouwers verdere diversificatie van de teelten op hun percelen. Aromatische wortelgewassen zijn in dat opzicht een bijzonder interessante keuze, aangezien ze in tegenstelling tot meer traditionele teelten zoals korrelmaïs of zomergranen, de bodem verrijken dankzij hun diepe wortelgestel. De bestaande kennis over het waar en hoe van deze teelt, is vandaag helaas nog relatief beperkt. Aroma-Roots wil hier graag verandering in brengen. Specifieke aandacht zal onder andere gaan naar de mechanisatie van de teelt, in het bijzonder op het vlak van onkruidbestrijding en oogsttechnologie. 

Mieriksmayonaise of lavasbouillon, matchmaking maakt het mogelijk

Via matchmaking zullen landbouwers en verwerkers binnen Aroma-roots met elkaar in contact gebracht worden. Zo wil het project meer zekerheid creëren over de afname en de aanvoer van kwalitatieve grondstoffen. Partijen zoals retailers, versmarkthandelaars en de diepvriesgroentensector zullen actief aangesproken worden. Op deze manier lanceert het project enerzijds een warme oproep naar landbouwers om de teelt van aromatische gewassen een kans te geven in hun rotatieschema, maar wil het anderzijds ook de R&D afdelingen van de voedings- en drankensector aansporen om op zoek te gaan naar nieuwe toepassingen die van aromatische gewassen gebruik maken. Misschien worden producten als mayonaise met mierik of bouillon met lavas in de toekomst wel het nieuwe normaal?

lavasbouillon
Engelwortel

Multivalorisatie als troef

In principe kunnen zowel het verse plantmateriaal (wortel, stengel, zaden, bladeren...) als de geëxtraheerde aroma's gevaloriseerd worden. Met de bladeren van aromatische wortelgewassen maak je bijvoorbeeld frisse salades, terwijl uit de zaden thee kan getrokken worden. Daarnaast vinden ze ook hun afzet als smaakmaker in de drankensector. Uit de wortels worden dan weer aromatische extracten gehaald die de basis vormen voor parfums, cosmetica en medicatie. De mogelijkheid tot multivalorisatie is dan ook dé grote troef voor het telen van aromatische gewassen. Binnen Aroma-roots wordt gezocht naar hoogwaardige valorisatiemogelijkheden voor alle plantonderdelen. Bovendien wordt ook het potentieel van de reststromen die vrijkomen bij de verwerkende industrie verder in kaart gebracht. Zo bekijkt het project bijvoorbeeld of overblijvende pulp verwerkt zou kunnen worden in veevoer. 

Interesse om deel te nemen?

Zegt het telen van aromatische wortels jou wel iets? Zoek je lokale biomassa voor jouw innovatieve producten, of heb je ideeën voor mogelijke valorisatietoepassingen? Geef ons dan een seintje via www.b2be-facilitor.be of www.aroma-roots.be