Luchtwasser emissiereductie

Gratis individueel advies voor emissiereductie

Voldoen aan de opgelegde maatregelen uit het Stikstofdecreet: hoe begin ik eraan en wat is haalbaar voor mijn bedrijf? Via het RAMBO-project kunnen varkens- en pluimveehouders advies op maat vragen. 

Na een kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek met een expert luchtemissies, gaan jullie samen op zoek naar haalbare oplossingen. We hanteren een integrale aanpak: naast het verlagen van de ammoniakuitstoot, worden ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijn bekeken. Zo verkrijg je een actieplan op maat van jouw bedrijf. 

Stel je kandidaat

T.e.m 23 juni 2024 kan je intekenen voor individueel advies. We bekijken je aanvraag en laten je in juni weten of je in aanmerking komt of niet (plaatsen zijn beperkt).  

Voldoen aan het Stikstofdecreet - help, wat nu? 

Via het Vlaamse Stikstokdecreet kreeg je als veehouder heel wat maatregelen opgelegd. Dit brengt heel wat zorgen en vragen met zich mee. Herken je één van onderstaande? Lees dan zeker verder.

 • Bouw ik beter een nieuwe stal of kan ik een ammoniakreducerende techniek of maatregel in mijn bestaande stal implementeren?
 • Welke technieken of maatregelen kan ik toepassen om aan 60% reductie te komen in niet AEA-stallen?
 • Wat als ik meerdere stallen heb op één locatie?
 • Zijn er mogelijkheden tot interne saldering binnen mijn bedrijf?
 • Kan ik met een luchtwasser of warmtewisselaar de beoogde reducties halen?
 • Zijn er naast de kostprijs voor de investering van de maatregel of techniek nog kosten voor het onderhoud en gebruik ervan?
 • Wat zijn de neveneffecten zoals geur, stof, water en energie? 

 

Krijg overzicht van de meest haalbare oplossingen

Veel veehouders hebben nood aan objectief, ondersteunend advies bij het opstellen van een reductiestrategie dat best past bij hun bedrijf. Via het RAMBO-project bieden we individuele begeleiding aan varkens – en pluimveehouders om te kijken welke ammoniakreducerende maatregelen of technieken interessant zijn in hun bedrijfsituatie. Hoe gaan we te werk?

 1. Kennismakingsgesprek en bedrijfsbezoek met adviseur
 2. Noden en wensen bij de emissiereductie van jouw bedrijf in kaart brengen
 3. Opmaak en bespreking van een begeleidingsplan met haalbare technieken, maatregelen en aanpassingen in bedrijfsvoering op maat van jouw bedrijf?
 4. Opmaak en bespreking actieplan voor de implementatie van de best passende stikstofreducerende aanpak   

Vragen?

Is er je iets nog niet duidelijk omtrent deze oproep? Twijfel je of je wel in aanmerking komt? Neem zeker contact op met onze consulenten klimaat en emissies. Ze helpen je met plezier verder.