Gratis hulp bij risico-analyse

26 juli 2022

Speciaal voor siertelers is er binnenkort een gratis tool ter beschikking om een risico-analyse van het bedrijf uit te voeren: de OIRA-tool. 
De OiRA Sierteelt kwam tot stand door een intensieve samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de sector, Prevent Agri en de FOD WASO en mede dankzij de financiering van Provincie Oost-Vlaanderen.