Graslandbeheer

26 februari 2016

Wanneer je voor je bedrijf derogatie aanvraagt, worden er ook voor het scheuren van grasland strenge voorwaarden opgelegd. Op percelen waarop vorig jaar gras als hoofdteelt aanwezig was, is scheuren alleen mogelijk van 15 februari tot 31 mei. Bovendien moet je binnen de twee weken en ten laatste op 31 mei een gewas inzaaien, met uitzondering van een gewas met een lage stikstofbehoefte. In de kleigronden is scheuren slechts toegelaten van 15 februari tot 30 september.

Percelen grasland die al vijf jaar niet in een vruchtafwisseling werden opgenomen – de blijvende graslanden, BG’s – zijn in het jaar dat je ze scheurt onderworpen aan nulbemesting (met uitzondering van rechtstreekse bemesting door begrazing).