Graanprijzen opnieuw een stap hoger

3 mei 2022

Aanhoudende bekommernissen om de oorlog in Oekraïne blijven de oorzaak van grote volatiliteit op de internationale graanmarkten. De voorbije dagen hebben de graanprijzen opnieuw een stap hoger gezet. Vooral de maisprijzen zijn andermaal gestegen door het risico van een scherpe daling van de Oekraïense productie in 2022.

Een andere ondersteunende factor voor de prijsvorming is de scherpe daling van de euro ten opzichte van de dollar, waardoor de concurrentiepositie van Europees graan in internationaal verband versterkt wordt. Bovendien is er het gebrek aan neerslag dat zorgen begint te baren over de toekomstige oogst.

Het landbouwministerie van Oekraïne gaat er vooralsnog vanuit dat minimaal 70% van het geplande areaal zomergewassen zal worden ingezaaid. Voor het oorlogsgebied zou dit in het meest negatieve scenario hooguit 30 tot 40% kunnen zijn. Buiten dit gebied verlopen de voorjaarswerkzaamheden redelijk volgens plan. Aan zomertarwe is in Oekraïne inmiddels bijna 86% van het areaal van vorig jaar uitgezaaid. De inzaai van zomergerst loopt achter ten opzichte van hetzelfde tijdstip van vorig jaar. Toen was ruim 90% ingezaaid rond deze periode; nu is dat zo’n 60%.

Ook de handel in Europa laat zich sterk leiden door de ontwikkelingen in Oekraïne. De uitlating dat Rusland uit is op de verovering van het gehele zuiden in Oekraïne was koren op de molen van speculanten die mikken op hogere prijzen. Enerzijds omdat dit de vrees voedt dat de oorlog nog lang zal duren. Daarnaast betekent dit ook dat Oekraïne de verbinding met de Zwarte Zee zou verliezen indien Rusland de hele zuidelijke strook zou veroveren. Dat maakt het een stuk lastiger voor Oekraïne om het graan te exporteren.

Verder is er ook schade aan de logistieke faciliteiten in de regio van Odessa (Oekraïne), waardoor een snelle terugkeer naar normale exporten in gevaar komt, zelfs als het conflict zou stoppen. Conclusie is in ieder geval dat de heersende onzekerheid op de graanmarkt nog een lange tijd kan aanhouden.