Menu

Graangewassen na nitraatgevoelige teelten en KNS-groenten opnieuw goedgekeurd als equivalente maatregel voor vanggewassen

Terug naar Actualiteit
De Vlaamse Regering heeft de regeling goedgekeurd waarbij graangewassen na nitraatgevoelige teelten en het systeem KNS-groenten meetellen voor het voldoen aan de verplichting van voldoende vanggewassen. ...

Sonja De Becker, Voorzitter 

Op voorstel van minister Demir heeft de Vlaamse Regering vandaag de regeling goedgekeurd waarbij graangewassen na nitraatgevoelige teelten en het systeem KNS-groenten meetellen voor het voldoen aan de verplichting van voldoende vanggewassen in de gebiedstypes 2 en 3. Hiermee wordt de regeling 2019 ook in 2020 voortgezet.

Wij hebben vanuit Boerenbond de laatste weken en dagen alle mogelijke inspanningen gedaan om de minister te overtuigen deze equivalente maatregelen ook in 2020 te erkennen.

Nadat wij eind vorig jaar samen met de praktijkcentra een lijst van mogelijke equivalente maatregelen hadden opgesteld, keken wij sterk uit naar het oordeel van de wetenschappelijke-ambtelijke commissie die hiervoor werd samengesteld. En naar wij hebben vernomen, hebben zij lang en grondig gewerkt om tot adviezen te komen.

Maar de tijd begon te dringen, gezien het bemestingsseizoen en de aangiftes voor de deur stonden. Daarom hebben we alles op alles gezet om ervoor te zorgen dat de regeling rond de vanggewassen - die voor vele land-en tuinbouwers niet evident is - kan gemilderd worden door de erkenning van maatregelen die een equivalent effect heeft.

Naast het milieueffect van graangewassen als vanggewas zijn we er immers ook van overtuigd dat een maximale stimulans voor wintergranen zowel op het vlak van erosie als teeltrotatie een uitgesproken positieve invloed heeft. Ook precisiebemesting zoals uitgewerkt in KNS kan bijdragen aan een haalbaar beleid.

Wij willen minister Demir bedanken dat zij onze argumenten ernstig genomen heeft en met deze beslissing haar engagement nakomt om snel duidelijkheid te verschaffen. 

Heb je vragen? 

Onze dienstbetoonconsulenten staan voor je klaar. We organiseren extra zitdagen voor leden die een bezwaar willen indienen tegen een eventuele boete in de vanggewassenregeling. Vind meer informatie

Deel deze pagina: 

Meer informatie