Menu

Graan- en sojaprijs stabiel

Terug naar Actualiteit
Sector: 
De DVE-toeslagen voor melkvee en vleesvee blijven relatief stabiel. Eind oktober bedroegen ze respectievelijk 66,9 eurocent en 66,3 eurocent. Ook de energieprijzen blijven redelijk constant. De kVEM-prijs bedraagt momenteel 17,0 eurocent en de kVEVI-prijs 16,2 eurocent.

Raf Steegmans, landbouwconsulent Boerenbond

Natte oktobermaand

Na een droge zomer kregen, veranderde het weer en kregen we een natte oktobermaand. De omstandigheden voor oogsten en herinzaaien waren niet altijd ideaal. Regen is welkom, maar uiteraard liefst op het juiste moment. Maar daar hebben we geen vat op. Om het grondwater op peil te krijgen, zal het nog zeer veel moeten regenen.

Hopelijk heeft iedereen tijdig zijn vanggewassen kunnen inzaaien. De wetgeving schrijft spijtig genoeg data voor, zonder rekening te houden met de weergoden.

Verwachtingen

Granen. Op het vlak van bevoorrading ziet de situatie er gunstig uit, wat ertoe leidt dat de prijzen de laatste weken op een lager niveau blijven, al zijn er wel dagelijks schommelingen. De lichte stijgende tendens is te wijten aan de vraag naar tarwe op de wereldmarkt. Onder andere Saoedi-Arabië en Algerije blijven tarwe vragen, wat gunstig is voor de afzet van Franse tarwe. Turkije, Jordanië en Egypte hebben gekocht. Dit verklaart de lichte stijging de laatste maand. Eind oktober noteerde tarwe 154 euro/ton en gerst staat op 145 euro/ton op Synagra. Ten opzichte van september is dit een stijging met respectievelijk 14 en 9 euro/ton.

De maisprijs schommelt wat de laatste maand. Op Synagra noteerde vochtige mais (30% DS) 104 euro/ton. Het Wasde-rapport ging uit van een kleinere voorraad dan eerder werd verwacht, wat de prijs ondersteunt. Anderzijds zijn de weersomstandigheden gunstig voor de oogst, wat zorgt voor een prijsdruk.

Soja. De sojaprijzen blijven onder druk staan. Enerzijds speelt de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China hierin een belangrijke rol, anderzijds is er door de Afrikaanse varkenspest in China een beperktere vraag naar veevoeder.

Soja 44% noteerde op 303 euro/ton, soja 48% staat op 320 euro/ton.

Voederwaardes

De prijzen van de bijproducten van de bio-ethanolproductie blijven zeer constant. ProtiWanze blijft hangen op 53 euro/ton. ProtiStar en ProtiGold noteren respectievelijk op 93 en 92 euro/ton.

Bierdraf is lichtjes gestegen en komt op 60 euro/ton voor het nattere product (22% DS) en 71 euro/ton voor de persdraf. De verhouding met de voederwaardeprijs zit hierdoor boven de 100. Bietenpulp is wat duurder dan vorig jaar en komt op een prijs van ongeveer 35 euro/ton. In vergelijking met de voederwaardeprijs vertaalt zich dit in een verhouding van 61. Cichoreiperspulp zit hierbij op 56, bij een prijs van 29 euro/ton.

Ook andere producten kunnen zeer interessant zijn. In de tabel vind je de krachtvoerwaardeprijzen van enkele producten met de verhouding tussen marktprijs en voederwaardeprijs. Er moet uiteraard steeds rekening gehouden worden met de inpasbaarheid van de voeders. Bij de aankoop spelen ook nog andere voedertechnische en economische factoren mee die in de vergelijking niet zijn meegenomen, zoals structuurwaarden, hoeveelheid VEM en DVE/kg DS, OEB-waarde … Daarnaast moet er rekening gehouden worden met eventuele kosten voor extra opslagcapaciteit en vervoedering (machines, arbeid). Deze zijn sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie.

 

Meer informatie

Sector: