Menu

Rantsoenen: graan- en sojaprijs afhankelijk van weersomstandigheden

Terug naar Actualiteit
Sector: 
Na wat stijging in juni komen de DVE-toeslagen voor melkvee en vleesvee weer op een stabiel niveau. Begin juli bedroegen ze respectievelijk 65,9 cent en 59,4 cent. Nadat de energieprijzen lange tijd licht daalden, blijven ze nu vrij constant tot lichtjes stijgend. De kVEM-prijs bedraagt momenteel 17,4 cent en de kVEVI-prijs 17,2 cent.

Raf Steegmans, landbouwconsulent Boerenbond

Komt er overal tijdelijk regen?

Na goede grassnedes is het voorlopig afwachten wat de mais zal doen. Op zich staat hij er overal goed bij. Het is warm en vooral droog, zeker op het moment dat we dit artikel schrijven. Regen is meer dan welkom! Op veel plaatsen wordt beregend, terwijl op andere plaatsen sprake is van een captatieverbod.

Verwachtingen

Granen. De hitte in Europa maakt de graanmarkten wat onrustig. Er is een stabiele tot licht hogere notering op de wereldmarkten. Dat is enerzijds het gevolg van de goede oogstvooruitzichten. Anderzijds zijn er de hoge temperaturen en droogte in de Benelux, Frankijk en Duitsland, maar ook in het Zwarte Zeegebied. In zijn maandelijkse rapport schat de International Grains Council in juni de wereldtarweproductie dit jaar in op 769 miljoen (766 miljoen ton bij de schatting van mei). De kwaliteit van de Russische tarwe is redelijk goed, maar de opbrengsten per hectare variëren nogal. In de Verenigde Staten staan de gewassen er goed bij, maar door het natte weer zal de kwaliteit wellicht slecht zijn. Er wordt van uitgegaan dat de maisproductie er lager zal uitvallen dan bij de vorige schatting en 9% onder het niveau van 2018 zal belanden.

Op basis van de beschikbare termijnmarktinformatie wordt voor de komende periode ingeschat dat de tarweprijs ietwat zou kunnen dalen, tenminste als de hitte geen al te grote gevolgen heeft voor de opbrengst. De termijnmarkten verwachten dat de maisprijzen stabiel blijven.

Soja. De prijs van de soja kende de voorbije weken behoorlijke schommelingen. Ondanks de ongunstige omstandigheden in de Verenigde Staten, zet de handelsoorlog tussen de VS en China druk op de sojaprijzen. Sinds de handelsoorlog koopt China vooral sojabonen in Brazilië en de uitvoer van Amerikaanse sojabonen naar China is opgedroogd. Tegelijk wordt vastgesteld dat de Chinese vraag vermindert als gevolg van de Afrikaanse varkenspest.

Men verwacht dat de evolutie van de sojaprijzen in de komende weken sterk gestuurd zal worden door de weersomstandigheden, die de uiteindelijke prijzen zullen bepalen. Momenteel staat soja 44% op 313 euro/ton. Soja 48% staat op 334 euro/ton.

Tabel 1. Krachtvoederwaardeprijzen voor melkvee en vleesvee (in euro/ton, begin juli)

Voederwaardes

De prijs van de meeste producten bleef stabiel tot licht dalend. Ook de vraag is niet aangetrokken, ondanks de slechte maïsoogst van 2018. De goede eerste grassnedes zitten hier waarschijnlijk voor iets tussen.

Bierdraf blijft staan op 56 euro/ton voor het nattere product (22% DS) en op 74 euro/ton voor het drogere product. Hier noteren we wel de hoge verhouding tussen marktprijs en voederwaardeprijs van 104. Ook ProtiStar en ProtiGold blijven op hetzelfde niveau, op respectievelijk 93 en 92 euro/ton, met een verhouding ten opzichte van de voederwaardeprijs rond de 85. ProtiWanze zit op 62, met een marktprijs van 50 euro/ton. Maisgluten zitten met een prijs van 74 euro/ton op een gunstige verhouding van 73.

Bietenpulp en cichoreipulp zijn momenteel niet voorhanden, maar het blijven interessante producten qua verhouding van marktprijs en voederwaardeprijs. Tegen de prijs waaraan je pulp nu kunt vastleggen, kom je op een voederwaardeprijs van 69.

Dit artikel is gebaseerd op de energieprijs (kVEM- en kVEVI-prijs) en de eiwittoeslagprijs per kg DVE die de universiteit van Wageningen maandelijks berekent uit de actuele prijzen van de mengvoergrondstoffen.

Deel deze pagina: 

Meer informatie

Sector: