Menu

Gouverneur bezoekt landbouwgebied de Zegge

Terug naar Actualiteit
Thema: 
Regio: 
De aanleiding voor het bezoek van Antwerps Gouverneur Cathy Berx aan het landbouwgebied de Zegge in Geel is de nakende problematiek van verdroging van het reservaat de Zegge. Hiervoor wordt de bemaling van het landbouwgebied als mogelijke oorzaak voor aangewezen.

Michiel Sels, regioconsulent

Op dinsdagvoormiddag 6 juli bezocht Antwerps gouverneur Cathy Berx, samen met Vera Celis en Seppe Bouquillon, de burgemeesters van Geel en Olen, het landbouwgebied de Zegge in Geel. De aanleiding voor het bezoek is de nakende problematiek van verdroging van het reservaat de Zegge. Hiervoor wordt de bemaling van het landbouwgebied als mogelijke oorzaak voor aangewezen. Omdat de landbouwers niet akkoord gaan met deze stelling, werd de gouverneur uitgenodigd, zodat ook hun kant van het verhaal verteld kan worden.

Voorbeeld voor de melkveehouderij

De rondleiding startte met een toelichting over de historiek van het Zeggegebied. Een voormalig gebroekt met extensieve landbouw dat uitgroeide tot een toonaangevend melkveehouderijgebied in Vlaanderen. Nadien wierpen we een blik op het landbouwgebied en deden de jonge boeren hun verhaal. Een verhaal waarbij onzekerheid de rode draad was. Daarna gaven de landbouwers hun visie op het gebied en werd er een bezoek gebracht aan het landbouwgebied.

En-en-verhaal

De gouverneur bedankte de landbouwers voor het initiatief en benadrukte dat er in de Zegge, net als op vele andere plaatsen, aan een nieuw evenwicht moet worden gewerkt, met respect voor alle ruimtegebruikers. Met dat doel voor ogen – een nieuw, klimaatrobuust evenwicht voor de regio – zullen alle partijen nauw moeten samenwerken. Helaas kan er pas een antwoord worden gegeven op concrete vragen wanneer de ecohydrologische studie, die een objectief beeld moet scheppen over de waterhuishouding van het gebied, beĆ«indigd is.

Meer informatie

Thema: 
Regio: