Vanaf 2023 wordt in het GLB een nieuwe definitie gebruikt voor actieve landbouwer.